Działania niepożądane po wykonaniu tatuażu

Działania niepożądane po wykonaniu tatuażu
Wykonywanie tatuażu permanentnego jako forma zdobienia ciała stało się tak popularne, że częstość występowania tego zjawiska stale się zwiększa. Niestety wiąże się to jednocześnie z rosnącą liczbą działań niepożądanych, występujących po wprowadzeniu do skóry właściwej tuszu, zwłaszcza w kolorach czerwonym i czarnym, co potwierdzają liczne opisy przypadków.

Duńscy autorzy publikacji, pracownicy Oddziału Dermatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Kopenhadze, próbowali dokonać usystematyzowania wiedzy dotyczącej tatuowania na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych w grupie 3 471 przypadkowo wybranych obywateli Danii na przestrzeni pięciu lat (2006-2011). Okazało się, że 14,2% badanych miało przynajmniej jeden tatuaż. W grupie najmłodszych w wieku 24-30 lat oraz 31-39 lat stwierdzono największy odsetek osób posiadających tatuaż, odpowiednio 28,6% oraz 27,1%. Dla porównania warto zauważyć, że w grupie 40-76 lat odsetek wytatuowanych wynosił 10,4%. Ponadto stwierdzono, że tatuaże dominowały u płci męskiej, i że to mężczyźni wcześniej wykonywali swoje pierwsze tatuaże (20 lat, kobiety – 28 lat). Zaobserwowano również, że zdobienie ciała w formie tatuażu częściej występowało u osób o stanie cywilnym wolnym, u żyjących w konkubinacie, u osób o niższym poziomie wykształcenia, spożywających niezdrowe jedzenie, korzystających często z solarium i określających swój status społeczny jako średni. 
      

Działania niepożądane odnotowano u 5,9% badanych. Najczęściej występowały wypryski, osutki (2,9%) oraz nadżerki (1,0%), które w większości przypadków samoistnie ustępowały. Potwierdzono, że czerwony tusz był przeważnie składnikiem tatuażów, które wywoływały odczyn toksyczno-alergiczny.

Autorzy podkreślają, że liczba efektów ubocznych po wykonaniu tatuażu jest niedoszacowana. Może to wynikać z faktu, że osoby, u których pojawiły się reakcje niepożądane, przychodzą po poradę do tatuażystów, którzy nie są objęci obowiązkiem zgłaszania  odczynów po zabiegu ani informowania klientów o ryzyku działań niepożądanych, lub do osób, które mają już na swoim ciele tatuaż. Dlatego niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań nastawionych na edukację i profilaktykę, obejmującą zwłaszcza młode, niedoświadczone osoby, które wykazują największą chęć zdobienia swoich ciał. 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:
Bjerre R.D., Ulrich N.H., Linneberg A., Duus Johansen J.: Adverse reactions to tattoos in the general population of Denmark. J Am Acad Dermatol 2018; 79 (4): 770-772.