FDA zaaprobowała brodalumab w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy

FDA zaaprobowała brodalumab w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy
Leki biologiczne zrewolucjonizowały terapię wielu chorób zapalnych mediowanych immunologicznie. Po inhibitorach czynnika martwicy guza TNF-alfa (adalimumab, infliksybam, etanercept) oraz interleukin 12 i 23 (ustekinumab) nowa grupa leków – antagoniści interleukiny 17 okazała się w ostatnich latach skuteczną i bezpieczną opcją leczenia umiarkowanych i ciężkich postaci łuszczycy. Zaowocowało to rejestracją dwóch preparatów – secukinumabu (Cosentyx®) i iksekizumabu (Taltz®). Niedawno dołączył do nich brodalumab (Siliq®), zaaprobowany w tym wskazaniu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).
Lek zarejestrowano na podstawie oceny bezpieczeństwa i dobrej tolerancji dokonanej na podstawie wyników trzech badań klinicznych 3 fazy, do których włączono ogółem 4373 pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią łuszczycy plackowatej. W trakcie badań obserwowano przypadki myśli oraz zachowań samobójczych. Mimo że nie potwierdzono związku przyczynowego pomiędzy przyjmowaniem leku a myślami i zachowaniami samobójczymi, wprowadzono specjalny program mający na celu zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia w trakcie leczenia. Każdy pacjent powinien być pouczony przed rozpoczęciem terapii oraz podpisać specjalne oświadczenie i w razie pojawienia się niepokojących objawów skierowany do lekarza psychiatry.

Do najczęściej obserwowanych działań niepożądanych leku należą: bóle stawowe, zmęczenie, bóle głowy, biegunka, bóle gardła, bóle mięśniowe, odczyny w miejscu iniekcji, grypa, neutropenia oraz zakażenia grzybicze skóry. Do przeciwwskazań należą m.in. choroba Leśniowskiego-Crohna i gruźlica.

Źródło: Fda.gov

Lek. Michał Adamczyk

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie