Cyklosporyna A w terapii zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej nekrolizy naskórka

Cyklosporyna A w terapii zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznej nekrolizy naskórka

Zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczna nekroliza naskórka należą do ciężkich skórnych reakcji polekowych, które mogą być śmiertelne dla pacjenta. Podstawę postępowania stanowi leczenie wspomagające, a zastosowanie leków immunosupresyjnych jest kontrowersyjne.

Na łamach Journal of American Academy of Dermatology opublikowano wyniki jednoośrodkowego, retrospektywnego badania, w którym oceniano wpływ terapii cyklosporyną A na śmiertelność szpitalną u pacjentów z SJS/TEN. Do analizy włączono 44 pacjentów hospitalizowanych w latach 2011-2014 z rozpoznaniem SJS/TEN. U 24 chorych zastosowano cyklosporynę A, 2 osoby były leczone podtrzymująco. Ryzyko śmierci szacowano na podstawie współczynnika SCORTEN.

W grupie leczonej cyklosporyną zmarły 3 osoby (ryzyko oszacowane na podstawie skali SCORTEN – 7,2 osoby), natomiast w grupie pacjentów leczonych wspomagająco nie przeżyło 6 osób (wg SCORTEN – 5,9). Standaryzowany współczynnik śmiertelności w grupie osób leczonych cyklosporyną wyniósł 0,42. Ograniczenia cytowanego badania to jednoośrodkowy i retrospektywny jego charakter.

Podsumowując, zastosowanie cyklosporyny A w terapii pacjentów z SJS/TEN może wpływać na zmniejszenie śmiertelności, konieczne są jednak dalsze, kontrolowane badania kliniczne.
 
Źródło: JAAD.org

Lek. Michał Adamczyk

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie