Patofizjologia przerzutów nowotworowych do skóry

Patofizjologia przerzutów nowotworowych do skóry

Nie wiadomo, dlaczego nowotwory złośliwe narządów wewnętrznych najczęściej dają przerzuty do skóry głowy, a rzadziej do skóry kończyn. Najnowsze wyniki badań rzucają światło na aspekty patofizjologiczne przerzutów skórnych i stanowią pierwszy krok w zrozumieniu obserwowanych klinicznie różnic w częstościach ich lokalizacji.

Nowotwory złośliwe najczęściej dają przerzuty do płuc oraz wątroby. Wiele narządowych nowotworów może dawać przerzuty do skóry, jednak jest to dość rzadko obserwowane zjawisko. U kobiet najczęściej dotyczy to raka sutka, natomiast u mężczyzn jest to rak płuca. Inne dość często przerzutujące do skóry nowotwory to raki okrężnicy, jajnika i czerniak.

Wiadomo, że najczęstszą lokalizacją przerzutów nowotworowych do skóry jest głowa. Dotychczas nie były znane tego przyczyny. Na łamach Journal of American Academy of Dermatology opublikowano ostatnio ciekawą pracę autorstwa naukowców z San Fransisco. Badacze analizowali przypadki przerzutów skórnych zdiagnozowanych na podstawie biopsji w ich ośrodku w latach 1991-2014 (łącznie 1984 przypadki) oraz ich skórną lokalizację. Jednocześnie zbadali 140 wycinków skóry zdrowej z różnych okolic ciała przy pomocy cytometrii przepływowej, oznaczając liczbę limfocytów T regulatorowych oraz efektorowych limfocytów T CD4 i CD8 dodatnich.

Stwierdzono, że przerzuty najczęściej były zlokalizowane na głowie, rzadziej zaś na tułowiu, kończynach górnych i najrzadziej na kończynach dolnych. Jednocześnie zaobserwowano, że w okolicach częściej zajmowanych przez przerzuty była większa liczba limfocytów T regulatorowych i mniej limfocytów T CD8 dodatnich.

Autorzy wnioskują, że częstość przerzutów skórnych jest związana z lokalnym występowaniem poszczególnych subpopulacji limfocytów T. Podkreślają konieczność przeprowadzenia dalszych badań.
 
Źródło: JAAD.org

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie