Mniejszości rasowe w USA a zachorowalność na nowotwór skóry

Mniejszości rasowe w USA a zachorowalność na nowotwór skóry
Naukowcy obradujący na spotkaniu American Academy of Dermatology doszli do wniosku, że mniejszości etniczne, w tym Afroamerykanie i Latynosi są bardziej narażeni na śmierć spowodowaną nowotworami skóry. Wiąże się to z ich niskim poziomem wiedzy na temat tych chorób.
Badania wykazały, że nowotwory skóry rozpoznane u mniejszości etnicznych są w bardziej zaawansowanych stadiach rozwoju niż u osób rasy kaukaskiej.  Mieszkańcy Ameryki zdecydowanie za późno zgłaszają się do lekarza, przez co mają mniejszą szansę na przeżycie.

Obywatele z mniejszości rasowych mają przeświadczenie, że ryzyko rozwoju raka skóry jest u nich niewielkie i nie muszą nic robić, aby temu ryzyku przeciwdziałać. Tymczasem w rzeczywistości rak skóry stanowi bardzo duży problem wśród mniejszości rasowych. Wcześnie zdiagnozowany nowotwór jest w dużym stopniu całkowicie wyleczalny. Konieczna jest profilaktyka mająca na celu uświadomienie mniejszościom etnicznym ryzyka związanego z nadmierną ekspozycją na słońce i sposobów jego minimalizowania - powiedziała dr Jackson-Richards, dyrektor Henry Ford's Multicultural Dermatology Clinic w Detroit na spotkaniu American Academy of Dermatology w Denver.  

Rak skóry jest najbardziej rozpowszechnionym typem nowotworu w USA, a liczba diagnozowanych przypadków jest o wiele większa w porównaniu do zachorowań na raka płuc, piersi, prostaty i jelita grubego. Według Skin Cancer Foundation, rak kolczystokomórkowy jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym skóry u Afroamerykanów, Hindusów oraz drugim wśród Latynosów, mieszkańców Azji Wschodniej i osób rasy kaukaskiej.

Do najważniejszych czynników ryzyka rozwoju choroby należą: dodatni wywiad rodzinny, duża liczba skórnych znamion barwnikowych (>50), nadmierna ekspozycja na światło słoneczne, rak skóry (przebyty wcześniej) i immunosupresja. Niezmiernie ważna jest profilaktyka, tj. ochrona przed promieniami słonecznymi oraz stosowanie odpowiednich sposobów fotoprotekcji.
 
Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Źródło:     
http://www.medicalnewstoday.com/releases/274496.php