Zasady komunikacji w relacji pacjent-lekarz

Niewłaściwa komunikacja niszczy stosunki międzyludzkie, udana warunkuje dobre relacje. Celem komunikacji lekarza z ludźmi objętymi jego troską jest wzajemne zrozumienie, kształtowanie właściwych relacji, udzielenie skutecznej pomocy. Człowiek jest istotą społeczną. Jest fizycznie, psychicznie i kulturowo zależny od drugiego człowieka. Umiejętność komunikowania się jest niezbędna do tworzenia prawidłowych stosunków międzyludzkich i ma istotne znaczenie dla osiągania komfortu życia, realizowania się, rozwoju, motywowania działań.

Szkolenie: Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Przedmiotem szkolenia jest wielopłaszczyznowa analiza zagadnień związanych z dokumentacją medyczną. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie bezpośrednio związane z zawartością dokumentacji medycznej, w tym przedstawione zostaną założenia dotyczące wprowadzenia od 01 stycznia 2017 roku elektronicznej dokumentacji medycznej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia odpowiedzialności prawnej, związanej z prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej.