Obiektywne narzędzie do oceny keloidów (KASI)

Obiektywne narzędzie do oceny keloidów (KASI)

Keloidy definiuje się jako blizny rozwijające się wskutek nieprawidłowych odpowiedzi na uraz. Są to najczęściej duże, wypukłe zmiany, z towarzyszącymi dolegliwościami subiektywnymi (ból lub świąd), wykraczające poza obszar pierwotnego urazu, które mogą się powiększać w ciągu wielu lat. Podkreśla się, że obecnie istnieje wiele narzędzi do oceny zaawansowania chorób dermatologicznych. Jednakże nie ma takiego wskaźnika dla keloidów.

Limmer i wsp. podjęli próbę stworzenia specyficznego dla keloidów wskaźnika do obiektywnej oceny choroby u pacjentów z keloidami o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, tak zwanego KASI (Keloid Area and Severity Index). Wskaźnik KASI obejmuje cechy aktywności (rumień, stwardnienie) i uszkodzenia (uniesienie i procentowe zajęcie powierzchni ciała). Zgodnie z założeniami, w każdej części ciała należy wybrać najbardziej i najmniej nasilone zmiany chorobowe, aby uwzględnić różne postacie i morfologie keloidów.

W badaniu dwadzieścia zestawów fotografii zostało ocenionych przez siedmiu lekarzy: czterech dermatologów, jednego chirurga plastycznego i chirurga ręki oraz dwóch rezydentów dermatologii. Stwierdzono, że czas wyliczenia KASI u jednego pacjenta wynosi 2,5-3 minut, a wyniki mają powtarzalny charakter. Cennym uzupełnieniem obiektywnej wartości KASI stanowią skale subiektywne, takie jak na przykład Dermatologiczny Wskaźnik Jakości Życia (DLQI). Niewątpliwie dużą zaletą KASI jest uwzględnienie różnych lokalizacji anatomicznych zmian chorobowych, gdyż często u tej samej osoby stwierdza się zróżnicowany obraz chorobowy – keloidy małżowin usznych są często duże, podczas gdy keloidy klatki piersiowej są zwykle bardziej płaskie. Ponadto KASI pozwala na ocenę całkowitego obciążenia pacjenta keloidami, a nie tylko zaawansowania pojedynczej zmiany. Jest to kluczowe dla doboru odpowiedniego postępowania, gdyż chorobę keloidową o nasileniu umiarkowanym i ciężkim można leczyć z wykorzystaniem terapii systemowych, na przykład pentoksyfiliny. Badacze podkreślili, że w przyszłości planowana jest ocena reaktywności KASI pod wpływem stosowanego leczenia.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie
: Limmer EE, Kerby E, Lies S, Limmer B, Limmer R, Teske N, Savory S, Reisch JS, Glass DA 2nd. The Keloid Area and Severity Index (KASI): An Objective Tool for the Evaluation of Keloids. Br J Dermatol. 2022 Jun 14. doi: 10.1111/bjd.21705.
 
Fot. Pixabay