Metody zmniejszenia nasilenia dolegliwości bólowych odczuwanych podczas podawania osocza bogatopłytkowego w skórę skalpu

Metody zmniejszenia nasilenia dolegliwości bólowych odczuwanych podczas podawania osocza bogatopłytkowego w skórę skalpu
W ostatnich latach zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego (platelet-rich plasma – PRP) są coraz częściej wykorzystywane u pacjentów z nadmierną utratą włosów.  Jednakże iniekcje wykonywane śródskórnie w okolicę skalpu, mogą się wiązać z nasilonymi dolegliwościami bólowymi oraz uczuciem niepokoju pacjentów. Należy podkreślić, że stosowanie niektórych form analgezji może się wiązać z niekorzystnymi skutkami. Lignokaina, w związku z wpływem na funkcję płytek krwi, potencjalnie ogranicza skuteczność PRP, z kolei chłodzenie zimnym powietrzem stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa zabiegu.
 
Suh i wsp. opublikowali wyniki randomizowanego kontrolowanego badania z udziałem 31 pacjentów z rozpoznaniem łysienia plackowatego, u których w trakcie zabiegów z wykorzystaniem PRP stosowano dodatkowe metody, ograniczające dolegliwości bólowe, takie jak okłady z lodu oraz znieczulenie wibracyjne. Pacjentów podzielono na trzy grupy, grupa 1 (n = 10) otrzymywała PRP z lodem lub bez lodu po każdej stronie skóry głowy. Grupa 2 (n = 10) otrzymywała PRP ze znieczuleniem wibracyjnym lub bez znieczulenia wibracyjnego po każdej stronie skóry głowy. Grupa 3 (n = 11) otrzymywała PRP z lodem lub ze znieczuleniem wibracyjnym po każdej stronie skóry głowy. Okolice poddawane określonym zabiegom u wszystkich pacjentów były dobierano losowo. Zgłaszane dolegliwości oceniano z wykorzystaniem numerycznej skali, w zakresie od 0 (brak bólu) do 10 (najbardziej nasilony ból).
Uzyskane wyniki wskazały, że w grupie 1 znacząca większość pacjentów (90%) odczuwała mniejsze dolegliwości bólowe po stronie, po której stosowano okłady z lodu. Podobna liczba osób w grupie drugiej wskazywała na mniejsze nasilenie dolegliwości bólowych w miejscu znieczulenia wibracyjnego. Natomiast w trzeciej grupie, 55% badanych osób odczuwało mniej nasilone dolegliwości bólowe w okolicy zastosowania znieczulenia wibracyjnego, podczas gdy podobne odczucia dotyczyły 36% pacjentów w miejscu aplikacji okładu z lodem. 9% osób nie stwierdziło różnicy w odczuwanych dolegliwościach bólowych. Co ciekawe, dwóch pacjentów zgłosiło zwiększoną wrażliwość na ból w trakcie stosowania znieczulenia wibracyjnego. 
Autorzy pracy zwrócili uwagę, że wykorzystane przez nich metody analgezji, czyli okłady z lodu i znieczulenie wibracyjne, mają korzystną cenę, są łatwo dostępne i można je łączyć, co przekłada się na potęgowanie ich działania. Należy jednak zachować ostrożność w trakcie stosowania znieczulenia wibracyjnego, w związku z czym autorzy zasugerowali wykonanie próby analgezji tą metodą na niewielkim obszarze skóry. Ponadto konieczne są dalsze badania z udziałem większej kohorty pacjentów, aby potwierdzić uzyskane przez badaczy rezultaty.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak  
 
Na podstawie:
Suh S., Casale F.S., Atanaskova Mesinkovska N.: Effective strategies to reduce pain during platelet-rich plasma scalp injections: A randomized split-scalp study. J Am Acad Dermatol 2022; 86 (3): 654-655. doi: 10.1016/j.jaad.2021.02.029. Epub 2021 Feb 16. PMID: 33600916.

Fot. Pixabay