Dupilumab w leczeniu ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych dostępny w ramach programu lekowego

Dupilumab w leczeniu ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych dostępny w ramach programu lekowego

Dupilumab to w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciw receptorowi α interleukiny 4 (IL-4), który hamuje przekazywanie sygnałów za pośrednictwem IL-4/IL-13.  Lek jest wytwarzany w komórkach jajnika chomika chińskiego metodą rekombinacji DNA. Preparat jest dostępny w formie roztworu do wstrzykiwań w dawce 300 mg, podaje się go podskórnie w udo, brzuch lub ramię w odstępach czterotygodniowych. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego posiada rejestrację do leczenia umiarkowanego i ciężkiego atopowego zapalenia skóry w wieku 6 lat i powyżej, a także astmy, przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych z polipami nosa.

W Stanach Zjednoczonych Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dupilumab do terapii AZS dopuściła w 2017 r. Niestety w Polsce lek dotychczas nie znajdował się na liście refundacyjnej, co w przypadku decyzji o stosowaniu dupilumabu, wiązało się z koniecznością dużych nakładów finansowych.
Lek pojawił się na liście refundacyjnej, ogłoszonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2022 r. Kolejnym etapem będzie konkurs, w celu wyłonienia placówek realizujących program. Oznacza to, że szacowany termin rozpoczęcia podawania leku pacjentom zostanie przesunięty się o parę miesięcy. Warto podkreślić, że będzie to świadczenie bezpłatne, jednakże kwalifikacja do programu zostanie oparta na ściśle określonych kryteriach.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 
Na podstawie:
  1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2022 r.; https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2022-r (dostęp: 5.01.2022).
  2. Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych: Refundacja leczenia Dupilumabem –Mamy To!; https://www.ptca.pl/baza-wiedzy/wszystkie-artykuly/335-refundacja-leczenia-dupilumabem-mamy-to (dostęp: 5.01.2022).
Fot. ze zbiorów lek. Michała Adamczyka