Różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym, leczeniu i wynikach leczenia ziarniniaka grzybiastego

Różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym, leczeniu i wynikach leczenia ziarniniaka grzybiastego
Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides – MF) to najczęściej występujący chłoniak skórny T-komórkowy. W obrazie klinicznym MF wyróżnia się 3 fazy: wypryskową, naciekową i guzowatą. Etiologia MF nie została do końca poznana, jednakże wiadomo, że choroba występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, z większą częstością występowania u Afroamerykanów.

Niestety niewiele wiadomo o obrazie klinicznym, leczeniu i czynnikach prognostycznych w zależności od płci. Wcześniejsze badania wykazały, że płeć żeńska i ciąża mogą pełnić rolę ochronną w chłoniakach nieziarniczych, których podtypem jest MF. Stwierdzenie to może wynikać z bezpośredniego wpływu estrogenów na proliferację komórek chłoniaka lub ich wpływu na przeciwnowotworową odpowiedź immunologiczną. Ponadto stwierdzono, że ostra białaczka limfoblastyczna, inny podtyp chłoniaka nieziarniczego, rzadziej występuje u kobiet ze względu na stosunkowo wyższe stężenie estrogenów.
Behbahani i wsp. dokonali ciekawej analizy National Cancer Database (NCDB) w celu określenia różnic międzypłciowych w prezentacji klinicznej i wynikach w MF. Po ustaleniu kryteriów włączenia, zakwalifikowano łącznie 4050 (56,4%) mężczyzn i 3136 (43,6%) kobiet z MF. Średni wiek diagnozy u mężczyzn i kobiet wynosił odpowiednio 58,2 i 57,3 lat, co stanowiło różnicę istotnie statystyczną. Więcej kobiet prezentowało zmiany na tułowiu (19%) w porównaniu z mężczyznami (16%). Ponadto więcej kobiet (69%) niż mężczyzn (67%) prezentowało chorobę w początkowym stadium. Chemioterapia (29%) i radioterapia (17%) były częściej stosowane u mężczyzn w porównaniu z kobietami (odpowiednio 25% i 13%). Pięcioletnie i dziesięcioletnie przeżycie całkowite dla kobiet (76,9%; 63,6%) było wyższe niż dla mężczyzn (70,7%; 54,2%). W NCDB nie uwzględniono danych dotyczących przeżycia w chorobie, co może zawyżać ryzyko śmiertelności z powodu MF, zwłaszcza jeśli u pacjentów występowały choroby współistniejące.
Uzyskane wyniki wykazały, że kobiety nie tylko rzadziej chorują, ale także mają lepsze wyniki z 5-letnim przeżyciem wynoszącym 76,9% w porównaniu z 70,7% dla mężczyzn. Pozwoliło to na postawienie wniosku, że płeć żeńska jest niezależnym predyktorem poprawy przeżycia całkowitego w MF. Jednakże konieczne są dalsze badania w celu dokładnego tego zjawiska.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:
Behbahani S, Yeh CJ, Fernandez JM, Chen ST. Gender differences in clinical presentation, treatment, and outcomes in mycosis fungoides. J Am Acad Dermatol. 2022 Jan;86(1):174-177. doi: 10.1016/j.jaad.2021.01.026. Epub 2021 Jan 16. PMID: 33465428.

Fot. Pixabay