Skuteczność dutasterydu w terapii łysienia czołowego bliznowaciejącego

Skuteczność dutasterydu w terapii łysienia czołowego bliznowaciejącego
Dutasteryd jest kompetycyjnym, silnym, selektywnym i nieodwracalnym inhibitorem wszystkich trzech izoform 5α-reduktazy, enzymu przekształcającego testosteron do pochodnej o dużo silniejszym działaniu, 5-α-dihydrotestosteronu (DHT). W Polsce dutasteryd jest zarejestrowany do leczenia umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, a w Japonii i Korei Południowej ma dodatkowe dopuszczenie jako lek przeciw łysieniu androgenowemu.
W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o skuteczności dutasterydu w terapii łysienia czołowego bliznowaciejącego (frontal fibrosing alopecia – FFA). Pindado-Ortega i wsp. postanowili ocenić odpowiedź terapeutyczną na dutasteryd oraz wskazać najskuteczniejszą dawkę leku w porównaniu z innymi opcjami terapeutycznymi lub brakiem leczenia. W tym celu przeprowadzili retrospektywne badanie obserwacyjne, do którego włączono 224 pacjentów (222 kobiety). Odpowiedź terapeutyczną oceniano na podstawie stabilizacji recesji linii włosów. Mediana okresu obserwacji wynosiła 24 miesiące.
 
Wykazano, że w grupie stosującej dutasteryd (n=148) wskaźnik stabilizacji w okolicy czołowej oraz prawej i lewej skroniowej po 12 miesiącach wynosił 62%, 64% i 62%. W przypadku innych terapii systemowych (finasteryd, hydroksychlorochina, doksycyklina, izotretynoina; n=20) wskaźnik ten równał się 60%, 35% i 35%, natomiast 30%, 41% i 38% bez leczenia systemowego. Warto podkreślić fakt zależności pomiędzy skutecznością terapeutyczną dutasterydu oraz zwiększaniem dawki leki. Najlepsze rezultaty charakteryzowało dawkowanie 5 do 7 kapsułek dutasterydu 0,5mg na tydzień. Co więcej, preparat był dobrze tolerowany przez wszystkich pacjentów.

W podsumowaniu autorzy podkreślili, że zgodnie z uzyskanymi wynikami badania, dutasteryd to dobrze tolerowany lek, który w porównaniu z innymi terapiami systemowymi lub brakiem leczenia systemowego, u pacjentów z FFA był najskuteczniejszą formą leczenia z zależną od dawki odpowiedzią.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:
Pindado-Ortega C, Saceda-Corralo D, Moreno-Arrones ÓM, Rodrigues-Barata AR, Hermosa-Gelbard Á, Jaén-Olasolo P, Vañó-Galván S. Effectiveness of dutasteride in a large series of patients with frontal fibrosing alopecia in real clinical practice. J Am Acad Dermatol. 2021; 84(5): 1285-1294.

Fot. Pixabay