Wpływ emolientów na wchłanianie przezskórne krisaborolu

Wpływ emolientów na wchłanianie przezskórne krisaborolu

Emolientoterapia stanowi podstawowy element terapii miejscowej u chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS). Nie tylko poprawia stan nawilżenia skóry, ale wykazuje także działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, normalizuje skład mikrobiomu skóry, pozwala na ograniczenie stosowania miejscowych glikokortykosteroidów.

Krisaborol to niesteroidowy inhibitor fosfodiesterazy 4, przeznaczony do leczenia miejscowego zmian w przebiegu łagodnego i umiarkowanie nasilonego AZS. Draelos przeprowadzili ciekawe badanie, którego celem było określenie wpływu emolientów na skórną absorpcję krisaborolu. W tym celu w warunkach ex vivo stosowano krisaborol (10 mg/cm3) w monoterapii oraz 15 minut przed i po nałożeniu na skórę kremów i maści nawilżająco-natłuszczających. Ocenę wchłaniania substancji czynnej dokonywano z wykorzystaniem metody chromatografii cieczowej. Wykazano, że w przypadku, gdy krisaborol był zastosowany 15 minut przed emolientami, nie istniała statystyczna różnica w koncentracji leku w obrębie skóry. Aplikacja krisaborolu natychmiast po nałożeniu kremu wiązała się ze znacząco niższym stężeniem leku w obrębie naskórka i skóry w porównaniu do stosowania krisaborolu w monoterapii. Z kolei stosowanie krisaborolu 15 minut po kremie nawilżająco-natłuszczającym nie prowadziło do zmiany stężenia substancji czynnej. W przypadku maści, krisaborol nakładany w krótkim czasie po emoliencie nie zmieniał w sposób statystycznie istotny swojej koncentracji, natomiast 15-minutowa przerwa od aplikacji maści wiązała się z dwukrotnie niższymi wartościami stężeń.

W podsumowaniu badacze podkreślili, że odstęp czasowy pomiędzy aplikacją emolientów i krisaborolu ma istotne znaczenie, gdyż wpływa na koncentrację leku w obrębie skóry. Na podstawie uzyskanych wyników najlepszą opcją wydaje się stosowanie krisaborolu co najmniej 15 minut przed kremami i maściami nawilżająco-natłuszczającymi. Istnieje konieczność dalszych badań, wykorzystujących uzyskane przez Draelos i wsp. rezultaty.
                                                                                                         
Na podstawie:
Draelos ZD, Ports WC, Vlahos B, Yeoh T, Wu-Linhares D, Brown MB, Lenn J, Thombre AG. Skin permeation and penetration of crisaborole when coapplied with emollients. J Am Acad Dermatol. 2020 Dec;83(6):1801-1803.