Skuteczność tiosiarczanu sodu w terapii wapnicy skóry

Skuteczność tiosiarczanu sodu w terapii wapnicy skóry

Wapnica skóry (calcinosis cutis, CC) to rzadko występujące zaburzenie związane z tworzeniem i odkładaniem nierozpuszczalnych złogów soli wapnia w obrębie skóry właściwej i tkanki podskórnej. Poszukiwanie bezpiecznej i skutecznej metody terapii od wielu lat stanowi cel licznych badań.

Opisywano zastosowanie: warfaryny, bisfosfonianów, monocykliny, doogniskowych glikokortykosteroidów, resekcji chirurgicznej oraz zabiegów laserem dwutlenkowowęglowym. Tiosiarczan sodu to substancja o działaniu przeciwutleniającym oraz naczyniorozszerzającym, która w przypadku CC prowadzi do rozpuszczenia złogów soli wapnia oraz szybkiego ustąpienia dolegliwości bólowych. Howard i wsp. opisali zastosowanie tiosiarczanu sodu w formie miejscowej, śródskórnej oraz dożylnej na 80 ognisk wapnicy skóry. Pacjenci, którym zalecono postać miejscową, dwukrotnie w ciągu dnia aplikowali mieszankę tiosiarczanu sodu z wazeliną lub euceryną (w proporcji 1:1) aż do całkowitego rozpuszczenia złogów. Śródskórna droga podania wiązała się z iniekcjami nierozcieńczonego roztworu w dawce 12,5g/ 50ml, wykonywanymi raz na trzy tygodnie do momentu uzyskania zadowalającej poprawy klinicznej. Wstrzyknięcia dożylne ograniczono do dwóch chorych z bardzo licznymi rozległymi zmianami guzowatymi. Leczenie u pacjentów otrzymujących formę miejscową było skuteczne w przypadku 53 ognisk chorobowych o wymiarach mniejszych niż 0,2 cm. Natomiast zmiany o średnicy 0,2-0,3 cm oraz 0,3-0,5 cm ustąpiły odpowiednio u 78% i 20% chorych. Podaż śródskórna tiosiarczanu sodu przyniosła poprawę u wszystkich pacjentów, u których ogniska CC były mniejsze niż 2 cm, natomiast była całkowicie nieskuteczna w ustępowaniu zmian przekraczających 2 cm. Ponadto iniekcje dożylne nie były skuteczne w terapii zmian guzowatych, rozległych.
W podsumowaniu autorzy zarekomendowali podaż tiosiarczau sodu w formie iniekcji śródskórnych, jako nowoczesną, skuteczną i bezpieczną metodę leczenia ognisk CC o niewielkich wymiarach. W przypadku aplikacji miejscowej, powinna ona być ograniczona do zmian drobnych, o średnicy poniżej 0,2 cm. Z kolei iniekcje dożylne nie prowadzą do zadowalającej poprawy klinicznej, ponadto ich wykonywanie sprawia trudności. Badacze podkreślili konieczność dalszych badań nad efektywnością śródskórnej formy tiosiarczanu sodu w leczeniu wapnicy skóry, szczególnie w aspekcie skuteczności, ustalenia optymalnego dawkowania oraz częstości podaży leku.  
 
Na podstawie: Howard R.M., Smith G.P.: Treatment of calcinosis cutis with sodium thiosulfate therapy. J Am Acad Dermatol 2020; 83(5):1518-1520.

Photo by National Cancer Institute on Unsplash