Skórna absorpcja tretynoiny w formie kremu (0,05%) oraz stosowanej w formie pilingu chemicznego (5%)

Skórna absorpcja tretynoiny w formie kremu (0,05%) oraz stosowanej w formie pilingu chemicznego (5%)
Pilingi chemiczne z zastosowaniem tretynoiny od wielu lat stanowią dodatkową metodę leczenia ostudy, fotostarzenia skóry oraz trądziku pospolitego, jakkolwiek obecnie brakuje badań wskazujących na skórną absorpcję tretynoiny w formie kremu o stężeniu 0,05% i tretynoiny stosowanej do pilingów chemicznych w koncentracji 5%.
W tym celu Pompeu i wsp. dokonali badania randomizowanego z udziałem 25 kobiet w wieku pomenopauzalnym, prezentujących fototypy skóry II-III, które były poddawane leczeniu z powodu fotostarzenia skóry. Wykorzystano emulsje zawierające substancję czynną w dwóch wymienionych stężeniach, zawieszoną w tych samych podłożach. Początkowo skórę grzbietowych powierzchni obu przedramion odłuszczano roztworem acetonu i etanolu, następnie na prostokątne obszary skóry aplikowano tretynoinę 0,005% oraz 5% i pozostawiano na 6 godzin, po czym leki były zmywane. W kolejnym etapie warstwę rogową naskórka pobierano za pomocą taśmy klejącej oraz wykonywano biopsję ze skóry.
Wykazano, że znacząco wyższe stężenie leku na granicy skórno-naskórkowej osiąga tretynoina 5%. Do metod poprawiających przenikanie leku należy: odtłuszczanie skóry, okluzja, stosowanie zróżnicowanych: podłoży, objętości, stężeń substancji oraz czasu pozostawienia ich na skórze.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

Na podstawie:
Pompeu Raminelli A.C., Rodrigues-Oliveira A.F., Yokota R., Sumita J.M., Oliveira-Silva D., Wambier C.G. i wsp. Cutaneous absorption of tretinoin in 0.05% cream and 5% chemical peel formulas. J Am Acad Dermatol 2020; 83(5): 1483-1485.

Fot. Pixabay