Ból neuropatyczny u pacjentów z trądzikiem odwróconym

Ból neuropatyczny u pacjentów z trądzikiem odwróconym
Trądzik odwrócony (hidradenitis suppurativa – HS) to przewlekła, zapalna dermatoza. Jej występowanie w Polsce ocenia się na 0,001%.
U pacjentów z HS występują dolegliwości bólowe, niekiedy o znacznym nasileniu, co negatywnie wpływa na jakość życia. Matusiak i wsp. wykazali, że w przebiegu HS to ból w sposób najistotniejszy pogarsza funkcjonowanie chorych.
Huilaja i wsp. opisali wyniki wieloośrodkowego badania przeprowadzonego w Finlandii z udziałem 92 chorych. Zakwalifikowano do niego pacjentów z co najmniej sześciomiesięcznym wywiadem chorobowym, u których w trakcie kolejnych wizyt klinicznych oceniano nasilenie oraz typ dolegliwości bólowych z zastosowaniem wskaźnika VAS i skali pain DETECT. Z kolei do oceny jakości życia i objawów depresyjnych wykorzystywano skale DLQI oraz Becka. Wykazano, że u 32% pacjentów występowały bóle neuropatyczne o umiarkowanym i ciężkim nasileniu. Ponadto w tej grupie częściej stwierdzono objawy psychiatryczne: zaburzenia snu, objawy depresyjne (45% chorych w porównaniu do 24% osób bez dolegliwości neuropatycznych). U 41% uczestników nie zdiagnozowano bólu neuropatycznego, osoby te stosowały mniej leków przeciwbólowych, a uzyskane wyniki wskaźników DLQI oraz Becka były znacząco niższe niż u osób z pierwszej grupy. 27% chorych posiadało niesklasyfikowane dolegliwości bólowe.
W podsumowaniu badacze podkreślili, że u pacjentów z HS ból i związane z nim zaburzenia nastroju stanowią istotną komponentę obrazu klinicznego. Ponadto u części chorych dolegliwości bólowe mogą mieć charakter neuropatyczny. Wskazuje to na konieczność podejmowania regularnej oceny nasilenia bólu u pacjentów z HS przez lekarzy dermatologów oraz współpracy z innymi specjalistami.
 
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 
Na podstawie:
Huilaja L. i wsp. Patients with hidradenitis suppurativa may suffer from neuropathic pain: A Finnish multicenter study. Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 82, Issue 5, 1232-1234.

Fot. ze zbiorów lek. Michała Adamczyka