Omalizumab wskazany w leczeniu przewlekłej idiopatycznej pokrzywki

Omalizumab wskazany w leczeniu przewlekłej idiopatycznej pokrzywki

Przewlekła pokrzywka idiopatyczna jest chorobą skóry występującą dość często. U połowy chorych leczenie objawowe jest nieskuteczne - nawet po dużych dawkach leków przeciwhistaminowych. Komisja Europejska zatwierdziła wskazanie do zastosowania omalizumabu w terapii przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u pacjentów, których organizm nie reaguje na leki antyhistaminowe.

Przewlekła pokrzywka jest "dokuczliwą" chorobą skóry, w której swędzące, skórne wykwity rumieniowo-obrzękowe trwają powyżej sześciu tygodni. U ponad 1/3  cierpiących na tę chorobę występują również objawy obrzęku naczynioruchowego. Przewlekła pokrzywka w dużym stopniu wpływa na jakość życia, predysponując do bezsenności, zaburzeń lękowych i depresyjnych. U około połowy pacjentów standardowe leczenie lekami antyhistaminowymi nie jest wystarczające do opanowania objawów chorobowych.

Omalizumab jest rekombinowanym, humanizowanym przeciwciałem anty-IgE. Lek wiąże się z immunoglobulinami klasy E (IgE), uniemożliwiając ich wiązanie z receptorami FcεRI na bazofilach. Powoduje to zmniejszenie ilości histaminy uwalnianej z bazofilów po stymulacji alergicznej o ok. 90%. Dotychczasowe wskazania do zastosowania leku obejmowały leczenie ciężkiej, lekoopornej astmy alergicznej.

Pozytywna ocena Komisji Europejskiej opiera się na rezultatach trzech badań klinicznych (ASTERIA I, ASTERIA II oraz GLACIAL), które objęły niemal 1000 pacjentów chorych na przewlekłą idiopatyczną pokrzywką i niereagujących na leki antyhistaminowe. W badaniach tych udowodniono korzystne działanie leku polegające na zmniejszeniu wysiewów bąbli oraz redukcji towarzyszącego im świądu. W wielu przypadkach klinicznych nastąpiło całkowite ustąpienie objawów pokrzywki.

Lek będzie można zastosować u dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia. Zaaprobowana dawka omalizumabu to 300 mg podawana podskórnie w czterotygodniowych odstępach. Terapia może trwać nawet do 6 miesięcy.
 
 

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Źródło: 
www.medicalnewstoday.com