Czy warto suplementować biotynę?

Czy warto suplementować biotynę?
Biotyna, czyli witamina B7, jest rozpuszczalnym w wodzie związkiem organicznym pełniącym w organizmie ludzkim wiele istotnych funkcji. Jako enzym bierze udział między innymi w procesach syntezy czynników krzepnięcia, kwasów tłuszczowych lub glukozy, ponadto jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gruczołu tarczowego. Powszechnie panuje przekonanie, że wygląd włosów i paznokci jest uzależniony od jej odpowiedniego stężenia.
Wykazano, że suplementacja biotyny wzmacnia kruche i łamliwe paznokcie, a także jest skuteczna w przypadkach trachyonychii lub deformacji płytek paznokciowych, spowodowanych ich nawykowym uszkadzaniem. Nie ma wiarygodnych danych o jej wpływie na paznokcie zdrowe, niezmienione chorobowo. Z kolei biotyna była skuteczna u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi włosów, jednak tylko u tych, u których stwierdzono jej wrodzone lub nabyte niedobory. Podaż witaminy B7 może prowadzić do odchyleń w wynikach badań laboratoryjnych, utrudniając prawidłową diagnostykę m.in. zawału serca lub choroby Gravesa-Basedowa.                 
 
W komunikacie opublikowanym przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (Food and Drug Administration - FDA) w 2017 r. pojawiło się ostrzeżenie o ryzyku nieprawidłowych wyników badań, rozpoznań klinicznych i leczenia związanym z suplementowaniem biotyny. Z uwagi na fakt, że lekarze rodzinni i dermatolodzy często zalecają przyjmowanie biotyny pacjentom zgłaszającym zmiany w obrębie włosów i paznokci, amerykańscy badacze zajęli się tym zagadnieniem. Do anonimowego badania przeprowadzonego w czerwcu 2018 r. w Weill Cornell Medicine Dermatology włączono 447 uczestników. Biotynę stosowały 152 osoby (33,7%), spośród nich 88 pacjentów nie zauważyło jej korzystnego wpływu. Z pozostałych 62 osób, jedynie 17 zaobserwowało poprawę stanu włosów i paznokci. Zalecenie suplementacji witaminy B7 u 28,8% uczestników badania wydał lekarz rodzinny lub dermatolog, natomiast 54,6% osób przyjmowało ją na własną rękę. Jedynie 4,7% badanych i 6,6% osób stosujących biotynę posiadało wiedzę na temat komunikatu FDA. Ponadto 56,2% pacjentów w trakcie suplementacji wykonywało badania laboratoryjne.
 
Wyniki powyższego badania wskazują, że przyjmowanie biotyny przez osoby z zaburzeniami dotyczącymi włosów i paznokci, chociaż niepoparte odpowiednimi dowodami, jest powszechne. Często jest to wynik zaleceń lekarskich. Autorzy publikacji podkreślili, że witamina B7 nie powinna być rutynowo włączana przez lekarzy rodzinnych i dermatologów, jedynie po laboratoryjnym potwierdzeniu jej niedoboru. Ponadto pacjenci muszą otrzymać szczegółowe informacje odnośnie do ryzyka związanego z tą suplementacją.
 
 
 
 
Na podstawie: Jason J. i wsp.: Assessment of biotin supplementation among patients in an outpatient dermatology clinic. J Am Acad Dermatol 2019; 81 (2): 620-621.
 
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak