Związek pomiędzy spożyciem alkoholu i trądzikiem różowatym u kobiet

Związek pomiędzy spożyciem alkoholu i trądzikiem różowatym u kobiet

Trądzik różowaty (rosacea) jest częstą chorobą skóry twarzy o złożonej i nie do końca wyjaśnionej etiologii, która najczęściej występuje u kobiet i mężczyzn w średnim wieku. Zmiany skórne mogą powodować znaczny defekt kosmetyczny. Znane są liczne czynniki zaostrzające przebieg choroby, m.in. stres, ciepło, promieniowanie UV, a także spożywanie alkoholu, nawet w niewielkich ilościach. Dane te pochodzą głównie z obserwacji klinicznych, brakuje natomiast obiektywnych badań epidemiologicznych, które je potwierdzają.

Na łamach Journal of American Academy of Dermatology (JAAD) opublikowano ostatnio wyniki badania kohortowego na dużej grupie pacjentek, w którym oceniano związek pomiędzy spożywaniem alkoholu i trądzikiem różowatym.

Analizowano dane z lat 1991-2005 dotyczące 82 737 pacjentek, pochodzące z badania Nurses Health Study II. Informacje na temat spożycia alkoholu aktualizowano podczas wizyt kontrolnych, które odbywały się co 4 lata. W trakcie 14 lat trwania badania zidentyfikowano 4945 przypadków trądziku różowatego. W porównaniu z kobietami nigdy niepijącymi pacjentki, które spożywały alkohol, miały istotnie wyższe ryzyko rozwoju zmian o charakterze rosacea (PTREND < 0,001). Standaryzowany współczynnik ryzyka wyniósł 1,12 (przedział ufności 95%, 1,05-1,20) dla kobiet pijących 1-4 g alkoholu na dobę i 1,53 (1,26-1,84) dla kobiet pijących ponad 30 g/dobę. Trunkiem, który szczególnie zwiększał ryzyko zachorowania na trądzik różowaty, było białe wino (PTREND < 0,001).
 
Źródło: http://www.jaad.org

Lek. Michał Adamczyk

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie