Homozygotyczność HLA-Cw6 w łuszczycy

Homozygotyczność HLA-Cw6 w łuszczycy
Od wielu lat wiadomo, że posiadanie allelu HLA-Cw6 predysponuje do łuszczycy typu  1, o wczesnym początku, która dotyka ludzi w młodym wieku i wykazuje tendencję do cięższego przebiegu klinicznego. Odwrotnie, typ 2 łuszczycy, niezwiązany z tym antygenem rozpoczyna się zwykle po 40. roku życia i ma nieco łagodniejszy obraz. Naukowcy z Islandii w kooperacji z Amerykanami opublikowali ostatnio bardzo ciekawe doniesienie o wpływie homozygotyczności HLA-Cw6 na pewne aspekty kliniczne łuszczycy.
Podjęto się oceny, czy posiadanie genu HLA-Cw6 wpływa na efekty tonsillektomii u pacjentów z łuszczycą. Przeprowadzono prospektywne badanie na grupie 28 pacjentów z co najmniej 24-miesięcznym wywiadem łuszczycy pospolitej, którzy przebyli tonsillektomię. Do oceny zmian łuszczycowych używano powszechnie znanych skal nasilenia choroby (m. in. PASI, PDI, PLSI). Wykonywano wymazy z gardła w kierunku bakterii oraz badano genotyp w kierunku HLA-Cw*0602.

Okazało się, że osoby homozygotyczne pod względem allelu HLA-Cw*0602 po tonsillektomii miały znacząco lepszą odpowiedź w zakresie zmian łuszczycowych niż osoby heterozygotyczne i nieposiadające tego allelu. U homozygot obserwowano aż 82% redukcję nasilenia zmian skórnych mierzonych skalą PASI (42% u heterozygot i 31% u pacjentów bez HLA-Cw*0602; p < 0,001). U osób homozygotycznych początek zmian skórnych częściej związany był z infekcją gardła (p = 0,007), w ciągu życia mieli oni również więcej epizodów infekcji gardła o etiologii paciorkowcowej.

Ograniczenie niniejszego badania stanowią stosunkowo niewielka liczba włączonych pacjentów oraz fakt, że część analizowanych danych miała charakter retrospektywny. Podsumowując, u osób będących homozygotami HLA-Cw*0602 należy spodziewać się dobrej odpowiedzi ze strony łuszczycy po zabiegu tonsillektomii.

Źródło: J Am Acad Dermatol 2016 Nov; 75 (5): 889-896.

Lek. Michał Adamczyk

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie