Analiza porównawcza skuteczności i kosztów terapii metotreksatem oraz apremilastem w łuszczycy placowatej

Analiza porównawcza skuteczności i kosztów terapii metotreksatem oraz apremilastem w łuszczycy placowatej

Apremilast jest lekiem przeciwłuszczycowym nowej generacji, którego mechanizm działania obejmuje hamowanie aktywności enzymu fosfodiesterazy 4. Metotreksat jest jednym z najskutecznieszych, tradycyjnych leków w terapii łuszczycy, stosowanym w tym wskazaniu od wielu lat jako standardowe leczenie systemowe pierwszego rzutu. Dotychczas brakowało badań klinicznych, które porównywałyby skuteczność metotreksatu i apremilastu w terapii tej dermatozy.

Na łamach najnowszego numeru Journal of American Academy of Dermatology (JAAD) opublikowano wyniki badania porównującego obydwa leki w terapii łuszczycy pod kątem skuteczności (odsetek pacjentów, którzy osiągnęli poprawę PASI75 w 16. tygodniu leczenia) i kosztów. Analizowano dane z badań klinicznych ESTEEM 1, ESTEEM 2 i CHAMPION. Uwzględniono w nich pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni systemowo.

Nie obserwowano istotnej różnicy pomiędzy metotreksatem i apremilastem w zakresie skuteczności leczenia. Liczba pacjentów, których należałoby leczyć apremilastem, aby osiągnąć zysk terapeutyczny o 1 chorego z odpowiedzią PASI75 więcej niż przy leczeniu metotreksatem wyniosła 7,6. Przyrost kosztów w stosunku do terapii metotreksatem dla tych 7,6 pacjentów w skali roku to aż 187 888 dolarów.

Można się zatem domyśleć, że ubezpieczyciele i inni płatnicy służby zdrowia nie będą zbyt chętni do wydania tak dużych pieniędzy dla osiągnięcia tej stosunkowo niewielkiej korzyści.
 
Źródło:
http://www.jaad.org/article/S0190-9622(16)30321-8/abstract

Lek. Michał Adamczyk

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie