Hidradenitis suppurativa – związek ze statusem socjoekonomicznym

Hidradenitis suppurativa – związek ze statusem socjoekonomicznym
Hidradenitis suppurativa, czyli trądzik odwrócony jest stosunkowo często występującą, ropną chorobą skóry, która zajmuje okolice zawierające gruczoły potowe apokrynowe. Etiologia schorzenia jest nie do końca poznana. Większość przypadków choroby ma łagodny przebieg, jednak nierzadko ciężkie postacie stają się przyczyną znacznego obniżenia jakości życia pacjenta, a nawet jego niepełnosprawności. Na łamach Journal of American Academy of Dermatology (JAAD) opublikowano artykuł, w którym badano wpływ statusu socjoekonomicznego pacjentów na ryzyko zachorowania i obraz kliniczny trądziku odwróconego.
Przeprowadzono wieloośrodkowe, przekrojowe badanie, w którym uwzględniono 1018 pacjentów z hidradenitis suppurativa i 2039 osób chorujących na inne jednostki dermatologiczne, dobranych pod względem płci i wieku. Analizowane dane socjoekonomiczne obejmowały średni dochód gospodarstwa domowego pacjenta oraz wartości nieruchomości w sąsiedztwie ich zamieszkania.

Okazało się, że status socjoekonomiczny chorych z trądzikiem odwróconym był istotnie niższy niż pacjentów leczonych z powodu innych schorzeń dermatologicznych (p < 001). Ponadto u osób z hidradenitis suppurativa niski status ekonomiczny był związany z zajęciem przez chorobę okolic pachowych (współczynnik ryzyka 1,42, p = 04) i dużą masą ciała (współczynnik ryzyka 1,03,  p = 003). Nie obserwowano związku pomiędzy statusem socjoekonomicznym a nasileniem zmian skórnych oraz wiekiem zachorowania.

W populacji ogólnej osoby o niższym statusie socjoekonomicznym częściej są otyłe i palą papierosy, a są to udowodnione czynniki predysponujące do rozwoju zmian skórnych o charakterze trądziku odwróconego. Naukowcy wnioskują więc, że niski status socjoekonomiczny może być czynnikiem ryzyka zachorowania na hidradenitis suppurativa.

Źródło: http://www.jaad.org/article/S0190-9622(16)30208-0/abstract

Lek. Michał Adamczyk

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie