Nowy preparat w usuwaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej okolicy podbródkowej

Nowy preparat w usuwaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej okolicy podbródkowej

Na łamach najnowszego numeru Journal of American Academy of Dermatology (JAAD) opublikowano wyniki badania klinicznego, w którym testowano ATX-101, pochodną kwasu deoksycholowego w redukowaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej w okolicy podbródkowej.

Nadmiar tkanki tłuszczowej w okolicy podbródkowej bywa dużym problemem natury estetycznej i źródłem stresu. ATX-101 jest iniekcyjną formułą kwasu deoksycholowego, który działa lipolitycznie na tłuszcz zgromadzony w adipocytach. Fizjologicznie kwas deoksycholowy jest ważnym składnikiem odpowiedzialnym za emulgujące właściwości żółci.

Celem cytowanego badania klinicznego III fazy (REFINE-2)  była ocena skuteczności i tolerancji preparatu ATX-101. Włączono dorosłych pacjentów z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej podbródkowej, którzy byli niezadowoleni ze swojego wyglądu. Zostali oni zrandomizowani do 2 grup – leczonej preparatem badanym lub placebo (po 258 pacjentów w każdej z grup). Oceniano przede wszystkim ogólną poprawę kliniczną, której dokonywano po 12 tygodniach od zakończenia leczenia (>= 1 - >= 2 punkty) na podstawie walidowanych skal oceny tkanki tłuszczowej podbródkowej według pacjenta i lekarza. Do innych ocenianych parametrów należała analiza objętości tkanki tłuszczowej podbródkowej za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI).

Pośród pacjentów leczonych ATX-101 u 66,5% obserwowano redukcję tkanki tłuszczowej podbródkowej o co najmniej 1 punkt (22,2% w grupie placebo), zaś u 18,6% o 2 lub więcej punktów (3,0% w grupie placebo). U pacjentów leczonych ATX-101 częściej uzyskiwano redukcję tkanki tłuszczowej podbródkowej mierzonej za pomocą MRI, a także zmniejszenie negatywnego wpływu na psychikę. U chorych leczonych ATX-101 - 85,7% obserwowanych działań niepożądanych było ograniczonych do miejsca iniekcji.

Wśród ograniczeń cytowanego badania autorzy wymieniają dosyć krótki, 44-tygodniowy okres obserwacji. Konkludują jednak, że ATX-101 stanowi ciekawą alternatywę dla obecnie dostępnych metod redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej w okolicy podbródkowej.
 
Żródło: Jaad.org

Lek. Michał Adamczyk

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie