Związek pomiędzy atopowym zapaleniem skóry i ADHD

Związek pomiędzy atopowym zapaleniem skóry i ADHD

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, zapalną dermatozą, która najczęściej dotyczy populacji dziecięcej. Choroba stanowi poważny problem zdrowotny w społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych. W piśmiennictwie publikowano już doniesienia o potencjalnym związku pomiędzy AZS i ADHD, jednak zagadnienie było dotychczas niedostatecznie zbadane. Naukowcy z USA przeprowadzili szeroko zakrojone badanie populacyjne, którego wyniki opublikowano ostatnio na łamach British Journal of Dermatology.

ADHD i AZS to choroby, które pojawiają się szczególnie często w wieku dziecięcym, ale nierzadko dotykają również osoby pełnoletnie. Wiadomo, że nasilony świąd i zaburzenia snu, które są zwykle obserwowane w populacji osób z AZS, mogą predysponować do rozwoju ADHD. Brakuje danych na temat czynników ryzyka zachorowania na ADHD u pełnoletnich i niepełnoletnich chorych na AZS.

Naukowcy z Chicago przeanalizowali dane 354 416 dzieci w wieku 2-17 lat oraz 34 613 osób dorosłych. Stwierdzono, że obecność AZS była związana z ADHD zarówno w populacji dziecięcej, jak i u dorosłych. Dzieci z ciężkim AZS oraz te, które wysypiały się przez mniej niż 3 noce w tygodniu, były szczególnie narażone na rozwój ciężkiego ADHD. Do dodatkowych czynników ryzyka ADHD u dzieci z AZS należały: dodatni wywiad w kierunku niedokrwistości, bóle głowy i otyłość. U osób dorosłych do ADHD predysponowały: współwystępowanie astmy oskrzelowej, bezsenność i bóle głowy. Niedowaga stanowiła natomiast czynnik protekcyjny.

Podsumowując, populacja osób dorosłych i dzieci z AZS jest bardziej narażona na rozwój ADHD. Lekarze prowadzący pacjentów z AZS powinni brać pod uwagę również tę współchorobowość przy ocenie klinicznej chorego.
 
Źródło:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.14697/full

Lek. Michał Adamczyk

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie