I Nadwiślańskie Warsztaty Dermatologiczne

I Nadwiślańskie Warsztaty Dermatologiczne
I Nadwiślańskie Warsztaty Dermatologiczne odbyły się w dniach 22-24 kwietnia 2016 roku w urokliwym o tej porze roku Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
W piątkowe popołudnie gość honorowy - prof. Thomas Ternowitz oraz organizatorzy tego wydarzenia - prof. Dorota Krasowska i dr Adam Borzęcki powitali licznie zgromadzonych uczestników. Wczesnym popołudniem rozpoczęła się sesja naukowa, której przewodniczyli prof. Dorota Krasowska i prof. Thomas Ternowitz. Prof. Thomas Ternowitz przedstawił uczestnikom szczegóły swojej praktyki dermatologicznej z wykorzystaniem laserów w Stavanger - drugim co do wielkości mieście w Norwegii. Następnie zespoły dermatologów pod przewodnictwem prof. Doroty Krasowskiej i dr. Adama Borzęckiego omówiły najważniejsze ogólne zagadnienia dotyczące laseroterapii. Po zakończeniu sesji naukowej uczestnicy udali się na kazimierski rynek, gdzie przy akompaniamencie Grupy Klezmerskiej Berberys odbyła się inauguracja Konferencji.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się od niezwykle bogatej sesji przypadków klinicznych, której przewodniczyli prof. Witold Owczarek i prof. Mirosław Kwaśny. Po przerwie kawowej odbył się wykład prof. Mirosława Kwaśnego na temat współczesnej aparatury medycznej stosowanej do terapii fotodynamicznej. Następnie prof. Witold Owczarek podzielił się swoimi doświadczeniami na temat tej metody leczenia. W tym dniu odbyły się także wykłady dr. Pawła Piłata, dr Magdaleny Raszewskiej-Famielec i dr. Adama Borzęckiego, którzy omówili wskazania do leczenia terapią fotodynamiczną, szczególnie: choroby nowotworowe skóry i choroby okolicy anogenitalnej, jak również pozanowotworowe wskazania do tej innowacyjnej i małoinwazyjnej metody. Na koniec Dr Wojciech Rybak wygłosił interesujący wykład na temat problemu właściwego doboru metody leczenia zmian naczyniowych oraz omówił technikę skleroterapii.

Po zakończeniu części naukowej uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w jednej z licznych przygotowanych atrakcji. Część osób udała się na zwiedzanie magicznego Kazimierza z przewodnikiem, dużym zainteresowaniem cieszył się również rejs statkiem po Wiśle.

Wykładom towarzyszyła wystawa firm farmaceutycznych i sprzętu medycznego. Zwieńczeniem Konferencji  było wieczorne spotkanie w okolicy bulwaru nadwiślańskiego, gdzie przy ognisku i radosnej muzyce  uczestnicy mogli wspólnie spędzić czas w miłej atmosferze i wymienić doświadczenia nie tylko z zakresu laseroterapii.

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny wykładów i praktyczne znaczenie przedstawionych prezentacji przygotowanych przez znakomitych ekspertów.


Źródło: MedicaExpert Conference