Tofacitinib w miejscowej terapii atopowego zapalenia skóry

Tofacitinib w miejscowej terapii atopowego zapalenia skóry

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła dermatoza związana z obecnością zmian wypryskowych w typowych lokalizacjach, uporczywym świądem i często współistnieniem innych schorzeń z kręgu atopii. W terapii miejscowej stosuje się leki glikokortykosteroidowe i inhibitory kalcyneuryny. W najnowszym numerze British Journal of Dermatology opublikowano dane, które wykazują skuteczność miejscowego tofacitinibu w leczeniu atopowego zapalenia skóry.

Tofacitinib jest znany czytelnikom portalu dermatologia-praktyczna.pl z kilku poprzednich doniesień naukowych. Jest to lek z grupy inhibitorów kinazy tyrozynowej JAK, który w postaci doustnej został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Ponadto trwają badania kliniczne nad  zastosowaniem tego leku w wielu innych przewlekłych chorobach zapalnych. Niedawno wykazano jego skuteczność w leczeniu łysienia plackowatego oraz bielactwa.

Opublikowane dane dotyczą randomizowanego, podwójnie zaślepionego, kontrolowanego samym podłożem badania fazy 2a. 69 dorosłych z atopowym zapaleniem skóry randomizowano w stosunku 1:1 do dwóch grup: stosujących 2 x dziennie 2% tofacitinib lub samo podłoże. Oceniano spadek procentowy nasilenia zmian wypryskowych ocenianych za pomocą skali EASI (Eczema Area and Severity Index), BSA (Body Surface Area), PGA (Physician Global Assessment) oraz nasilenia świądu według pacjenta w trakcie 4-tygodniowej terapii. 

W grupie leczonej tofacitinibem obserwowano istotnie wyższy spadek EASI niż u chorych, którzy stosowali samo podłoże (spadek o 81,7% vs. 29,9%, p < 0,001). Również w przypadku innych skal nasilenia choroby odnotowano istotną różnicę w obydwu grupach na korzyść tofacitinibu. Poprawę EASI, PGA i BSA obserwowano już po tygodniu stosowania leku, zaś poprawę dolegliwości świądowych zgłaszanych przez pacjenta już w 2. dniu leczenia. Działania niepożądane w grupie badanej nie występowały istotnie częściej niż w grupie otrzymującej samo podłoże.

Autorzy publikacji wnioskują, że preparat miejscowy zawierający tofacitinib może być bardzo skutecznym, nowym lekiem w terapii atopowego zapalenia skóry.
 
Źródło:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2133

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie