Łuszczyca i tętniaki aorty brzusznej

Łuszczyca i tętniaki aorty brzusznej
Wiadomo, że chorzy z łuszczycą częściej niż reszta populacji cierpią na otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 2 i zaburzenia profilu lipidowego krwi, które stanowią składowe zespołu metabolicznego. Dlatego pacjentów tych należy szczególnie uważnie obserwować pod kątem występowania tych zaburzeń i leczyć je, aby zapobiec przyszłym powikłaniom - w tym sercowo-naczyniowym, takim jak zawały serca i udary mózgu. Naukowcy donoszą o podwyższonym ryzyku rozwoju tętniaków aorty u pacjentów z łuszczycą, szczególnie z rozległym zajęciem skóry.
W ostatnich latach podkreśla się, że łuszczyca to nie tylko dermatoza z obecnością swędzących, łuszczących się rumieniowych zmian skórnych, ale choroba ogólnoustrojowa związana z przewlekłym, systemowym stanem zapalnym.  Często obserwowane choroby towarzyszące i ich powikłania powodują, że osoby z ciężkimi postaciami schorzenia żyją krócej niż reszta populacji. Lekarzem, który powinien przeprowadzić wstępny screening pacjentów ze zmianami łuszczycowymi w kierunku czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, jest często prowadzący dermatolog.

Na łamach Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology opublikowano artykuł na temat związku pomiędzy obecnością zmian łuszczycowych a ryzykiem rozwoju tętniaka aorty brzusznej. Badanie dotyczyło populacji duńskiej, przeanalizowano dane 59 423 pacjentów z lekkim nasileniem łuszczycy i  11 566 z łuszczycą ciężką. Stwierdzono, że częstość występowania tętniaka aorty brzusznej (na 10 000 osobolat) wynosiła: 3,72 w populacji ogólnej, 7,3 w populacji chorych z łuszczycą łagodną i 9,81 wśród chorych na łuszczycę ciężką. Ryzyko rozwoju tętniaków rosło więc wraz z rozległością zmian skórnych i u pacjentów z ciężką postacią choroby było wyższe o 67% w porównaniu z populacją ogólną.

Lekarze powinni edukować pacjentów z łuszczycą w kierunku modyfikacji stylu życia oraz leczyć leżące u podłoża choroby predysponujące. Badacze podkreślają, że konieczne jest przeprowadzenie szerszych badań, aby potwierdzić zaobserwowane zależności. 

Źródło: Arterioscler Thromb Vasc Biol 2016 May; 36 (5): 1043-8.

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublini