Konferencja "Problemy w leczeniu łuszczycy"

Konferencja
„Problemy w leczeniu łuszczycy”  − to temat przewodni konferencji zorganizowanej przez Unię Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę, która odbyła się 21 maja 2016 roku w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział pacjenci, dermatolodzy oraz parlamentarzyści.
Spotkanie rozpoczął prof. Witold Owczarek (Kierownik Kliniki Dermatologii CSM MON Wojskiego Instytutu Medycznego) i omówił nowe trendy w leczeniu łuszczycy, zwracając szczególną uwagę na leki biologiczne, które dają dużą nadzieję na skuteczną terapię. Drugi wykład pt. „Pacjent świadomym partnerem w procesie leczenia” wygłosiła Anna Banaszewska (Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie). Ostatnim punktem tej konferencji była debata z udziałem m.in.: prof. Waldemara Placka (Kierownika Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie), dr. Adama Borzęckiego (Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MED-LASER), dr Elżbiety Kłujszo (Wojewódzkiego Konsultanta ds. Dermatologii i Wenerologii Województwa Świętokrzyskiego), dr Anny Czarneckiej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz Janusza Jagiełło (Prezesa Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę w Lublinie). W spotkaniu wzięła udział również poseł Magdalena Maria Kochan; poinformowała wszystkich obecnych o utworzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Łuszczycy. Eksperci zwrócili szczególną uwagę na problem małej liczby ośrodków w Polsce zajmujących się leczeniem łuszczycy oraz konieczność przygotowania jasno sprecyzowanych schematów postępowania możliwych do wykorzystania po dostosowaniu do pacjenta z określonym stopniem nasilenia choroby. Na podstawie debaty zostanie przygotowana petycja skierowana do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

 
Źródło: http://www.gazetalekarska.pl/