Tydzień Świadomości Czerniaka

Tydzień Świadomości Czerniaka

W dniach 17-23 maja 2016 r. już po raz V obchodzony będzie Tydzień Świadomości Czerniaka realizowany w ramach kampanii „Znamię! Znam je?”, której organizatorem jest Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, działająca pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce zapadalność na nowotwory skóry drastycznie zwiększyła się. W 2015 roku liczba zgonów spowodowana czerniakiem wyniosła ponad 1500. Największy wzrost śmiertelności z powodu tego nowotworu skóry następuje u osób powyżej 50. roku życia. Co więcej, umieralność w Polsce jest o około 20% wyższa niż w krajach Unii Europejskiej.
 
Wyleczenie jest możliwe we wczesnym stadium choroby aż u 97% osób, natomiast w zaawansowanym stadium możliwe jest jedynie u 5% pacjentów. Duże nadzieje pokłada się w lekach immunoonkologicznych, takich jak: ipilimumab, niwolumab i pembrolizumab, które wpływają na długość przeżycia pacjentów z kilku miesięcy do kilku lat. Niestety nie wszystkie terapię są dostępne w Polsce w ramach refundacji.
 
Czerniaki skóry są nadal zbyt często wykrywane w zaawansowanych stadiach. Zwiększenie świadomości na temat tego nowotworu może wpłynąć na obniżenie statystyk dotyczących zarówno zachorowalności, jak i umieralności z powodu tej choroby. (…)Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na istotę problemu oraz zachęcenie Polaków do regularnego kontrolowania swoich znamion – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka.
 
Więcej informacji na ten temat: www.akademiaczerniaka.pl