Zmiany skórne związane ze szpiczakiem mnogim

Zmiany skórne związane ze szpiczakiem mnogim

Zmiany skórne nie należą do typowych manifestacji klinicznych szpiczaka mnogiego. W jednym z ostatnich doniesień opisano serię przypadków pacjentów z wykwitami na skórze w przebiegu tego nowotworu. Były to osoby z zaawansowanym stadium choroby, a długość ich przeżycia nie przekraczała z reguły kilku miesięcy mimo agresywnej terapii.

Szpiczak mnogi lub plazmocytowy (myeloma multiplex − MM) jest rzadkim nowotworem układu krwiotwórczego, związanym z monoklonalnym rozrostem komórek plazmatycznych. Typowo komórki te wytwarzają znaczne ilości przeciwciał monoklonalnych, co jest przyczyną niektórych objawów klinicznych. Obecność białka monoklonalnego wykorzystywana jest w diagnostyce choroby. Rokowanie w MM jest złe, a u większości chorych progresja nowotworu prowadzi do śmierci. Nowoczesne terapie pozwalają na przedłużenie życia o kilka miesięcy lub lat, są one jednak niestety bardzo drogie i dostęp do nich jest ograniczony.

Zmiany skórne związane bezpośrednio z obecnością szpiczaka opisywane są bardzo rzadko. W jednym z doniesień opublikowanych ostatnio w Journal of American Academy of Dermatogy (JAAD) omówiono serię 13 przypadków pacjentów ze skórnymi manifestacjami MM.

U tych chorych zmiany skórne występowały jako różowe, czerwone i fioletowe grudki, guzki i/lub blaszki różnych rozmiarów. W badaniu histopatologicznym wykwitów obserwowano atypowe komórki plazmatyczne, niekiedy z cechami anaplazji. U pacjentów MM miał agresywne cechy biologiczne, co więcej u większości z nich był w zaawansowanym stadium rozwoju. Pomimo agresywnych form terapii, obejmujących chemioterapię i przeszczep komórek krwiotwórczych, większość pacjentów zmarła z powodu zaawansowania choroby w ciągu kilku miesięcy po pojawieniu się zmian skórnych.

Naukowcy wnioskują, że zajęcie skóry w MM jest związane z agresywniejszym przebiegiem choroby i gorszym rokowaniem co do długości przeżycia.

Źródło:
http://www.jaad.org/

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie