Łuszczyca predysponuje do rozwoju nowotworów złośliwych i ciężkich infekcji

Łuszczyca predysponuje do rozwoju nowotworów złośliwych i ciężkich infekcji

W artykule opublikowanym ostatnio na łamach "British Journal of Dermatology" amerykańscy naukowcy donoszą o zwiększonym ryzyku rozwoju nowotworów złośliwych oraz infekcji wymagających hospitalizacji u pacjentów z łuszczycą.

Analizie poddano 40987 pacjentów z łuszczycą, których podzielono na trzy grupy w zależności od stosowanej terapii: otrzymujących leki biologiczne, inne leki niebiologiczne oraz korzystających z fototerapii. Chorych porównywano z populacją ogólną.

Wśród pacjentów łuszczycowych stwierdzono o 20% wyższą zachorowalność na nowotwory złośliwe (114/10000 osobolat) w porównaniu z populacją ogólną (95/10000 osobolat). Biorąc pod uwagę niemelanocytowe nowotwory skóry (non-melanoma skin cancer, NMSC), zaobserwowano, że zachorowalność wśród chorych na łuszczycę jest aż o 65% wyższa niż wśród osób w populacji ogólnej (odpowiednio 129 vs 78/10000 osobolat), i najwyższa wśród pacjentów leczonych fototerapią. Stwierdzono również zwiększone ryzyko rozwoju chłoniaków u chorych na łuszczycę, jednak bez zauważalnych różnic związanych ze stosowaną terapią.

W odniesieniu do infekcji wymagających hospitalizacji (hospitalized infectious events - HIE) ryzyko było najwyższe wśród chorych otrzymujących inne niż etanercept inhibitory TNF (262/10000), a najniższe wśród pacjentów leczonych fototerapią (165/10000 osobolat).

Otrzymane wyniki świadczą o tym, że u chorych na łuszczycę występuje zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów i ciężkich infekcji wirusowych i bakteryjnych. Niejasne jest, w jakim stopniu wpływa na to sama choroba, a w jakim leczenie. Wyłączając NMSC, różnice w częstościach występowania badanych powikłań były jednak nieznaczne. 


Lek. med. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Źródło:

www. onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.12744/pdf