Terapie zwalczające nowotwory są w naszym zasięgu

Terapie zwalczające nowotwory są w naszym zasięgu

Obecnie w krajach Unii Europejskiej notuje się niemal 2,5 mln nowych zachorowań [1]. Bezpośrednie i pośrednie koszty opieki zdrowotnej związanej z nowotworami pochłaniają natomiast ponad 200 miliardów euro [2].  Istnieją już jednak terapie, które niosą nadzieję na zmianę takiego stanu rzeczy. Dzięki immunoonkologii możliwe jest nie tylko znaczne wydłużenie czasu przeżycia pacjentów, ale też  poprawa jego jakości.

Nowotwory w Unii Europejskiej:

  • 2,45 miliona nowych przypadków rocznie
  • 1,23 miliona zgonów rocznie
  • 1 na 3 osoby z chorobą nowotworową nie przeżywa więcej niż 5 lat [3]
  • 126 miliardów euro bezpośrednich kosztów opieki zdrowotnej
  • 75 miliardów euro kosztów pośrednich [4]
 
Przez dziesięciolecia podstawę terapii nowotworów stanowiły leczenie chirurgiczne, chemioterapia i radioterapia. Dzięki nowoczesnym metodom, takim jak immunoonkologia, rak nie jest wyrokiem, a zwalczanie tej choroby leży w naszym zasięgu.

zdjęcie prof.Rutkowskiego
Poprzez pobudzanie układu odpornościowego do walki z komórkami nowotworowymi i oszczędzenie tych zdrowych immunoonkologia niesie nadzieję na skuteczne leczenie, poprawę jakości życia pacjentów oraz obniżenie całkowitych kosztów społecznych i systemowych choroby, na razie w przypadkach zaawansowanych. W najbliższym czasie może stać się jedną z głównych metod stosowanych w leczeniu nowotworów
– mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, Kierownik Kliniki Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Pierwsza terapia immunoonkologiczna jest już dostępna dla polskich pacjentów – program lekowy z jej zastosowaniem realizuje 17 ośrodków w naszym kraju. Obejmuje on chorych na zaawansowanego czerniaka, w drugiej linii leczenia, czyli po niepowodzeniu wcześniejszej terapii. 

Kwestie dostępności i rozwoju terapii immunoonkologicznych stały się także przedmiotem prac na szczeblu unijnym. Kilkanaście tygodni temu odbyło się w Brukseli sympozjum, zorganizowane przez Europejską Grupę Ekspertów ds. immunoonkologii przy udziale europosłów. Nasz kraj na sympozjum reprezentował Szymon Chrostowski. Zaproponowana strategia zwiększenia dostępu do immunoonokologii w Europie zakłada ścisłą współpracę organizacji pacjenckich z ekspertami i decydentami w celu wdrożenia przepisów ułatwiających dostęp do leczenia – mówi Szymon Chrostowski. Efektem spotkania jest wyznaczenie 5 priorytetowych obszarów wspólnych działań, opisanych w broszurze:
  1. Lepsze zrozumienie unikatowych cech immunoonkologii
  2. Określenie priorytetów dla pacjentów
  3. Elastyczne procedury rejestracyjne
  4. Większa motywacja do badań
  5. Kompleksowe finansowanie innowacyjnych metod leczenia nowotworów
 
[1] Surveillance EaERPS. SEER Stat Fact Sheets: All Cancer Sites. 2014. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/all.html
[2] Luengo-Fernandez R i wsp. Economic burden of cancer across the European Union: a population-based cost analysis. Lancet 2013; 14:1165-1174
[3] Luengo-Fernandez R i wsp. Economic burden of cancer across the European Union: a population-based cost analysis. Lancet 2013; 14:1165-1174
[4] Dane dotyczą wszystkich typów i stadiów zaawansowania nowotworów


Więcej informacji na www.akademiaczerniaka.pl