Zajęcie narządów płciowych u kobiet z pęcherzycą pospolitą

Zajęcie narządów płciowych u kobiet z pęcherzycą pospolitą

Pęcherzyca pospolita (pemphigus vulgaris − PV) jest rzadką autoimmunologiczną dermatozą, która najczęściej występuje na błonach śluzowych jamy ustnej i skórze, często również w okolicach narządów płciowych. Ostatnio opublikowano nowe dane dotyczące częstości zajęcia okolic genitalnych u pacjentek z PV.

PV jest ciężką, autoimmunologiczną chorobą, w której dochodzi do produkcji przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom zlokalizowanym na powierzchni keratynocytów. W efekcie reakcji immunologicznej komórki naskórka ulegają rozszczepieniu (zjawisko akantolizy), w wyniku czego powstają pęcherze i nadżerki, które często są bardzo bolesnych. Zmiany mogą ulegać wtórnym nadkażeniom lub być przyczyną utraty wody i elektrolitów, trudności w spożywaniu pokarmów oraz wyniszczenia. Do czasu wprowadzenia skutecznych metod terapii immunosupresyjnych większość przypadków choroby kończyła się zgonem pacjenta.

W początkowych etapach PV zmiany chorobowe zwykle lokalizują się na błonach śluzowych jamy ustnej, następnie mogą zajmować rozległe obszary skóry w każdej okolicy. Zajęcie narządów płciowych należy do dość często spotykanych, jednak dane kliniczne na temat częstości występowania tego problemu są nieliczne.

Naukowcy z Turcji oceniali lokalizację zmian chorobowych u 34 kobiet z diagnozą PV. Badano obecność zmian na sromie, w pochwie i na szyjce macicy. Dodatkowo przeprowadzano ocenę laryngologiczną chorych pod kątem zajęcia jamy nosowej, uszu oraz gardła. Każdej z badanych pacjentek pobierano materiał z szyjki macicy na badanie cytologiczne.

Zmiany chorobowe w okolicy genitalnej stwierdzono u 44,1% pacjentek. Ich występowanie było istotnie częstsze u chorych z rozległymi zmianami chorobowymi PV. Zmiany w gardle były obecne u 61,8% pacjentek i była to druga po jamie ustnej najczęstsza lokalizacja zmian. U 35,3% chorych w badaniu cytologicznym stwierdzono obecność komórek akantolitycznych. Stwierdzono istotną korelację między zajęciem jamy nosowej i okolicy genitalnej.

Autorzy wnioskują, że zajęcie okolic genitalnych u kobiet z PV występuje często i podkreślają konieczność rutynowej kontroli ginekologicznej u każdej pacjentki, u której rozpoznano tę chorobę.  

Źródło: www.jaad.org

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie