Choroby sercowo-naczyniowe u pacjentów z trądzikiem różowatym

Choroby sercowo-naczyniowe u pacjentów z trądzikiem różowatym

W najnowszym numerze Journal of The American Academy of Dermatology (JAAD) opublikowano ciekawe doniesienie dotyczące współwystępowania chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z trądzikiem różowatym.

Trądzik różowaty (rosacea) jest przewlekłą dermatozą skóry twarzy, w której kluczową rolę odgrywają zaburzenia reaktywności naczyń. Choroba dotyczy środkowej części twarzy i objawia się trwałym lub przemijającym rumieniem, grudkami i krostkami na rumieniowym podłożu, teleangiektazjami oraz przerostem i włóknieniem gruczołów łojowych, niekiedy z towarzyszącym łojotokiem.

Doniesienia kliniczne dotyczące związku pomiędzy trądzikiem różowatym i ryzykiem sercowo-naczyniowym są nieliczne. Naukowcy z Tajwanu przeprowadzili analizę danych populacyjnych pozyskanych z bazy National Health Insurance Research Database. Uwzględniono 33 553 pacjentów z trądzikiem różowatym i 67 106 osób zdrowych dobranych pod względem płci i wieku.

Wśród chorych z trądzikiem różowatym stwierdzono znamiennie częstsze występowanie dyslipidemii (współczynnik ryzyka 1,41; 95% przedział ufności 1,36-1,46), choroby niedokrwiennej serca (współczynnik ryzyka 1,35; 95% przedział ufności 1,29-1,41) i nadciśnienia tętniczego (współczynnik ryzyka 1,17; 95% przedział ufności 1,12-1,21). Mężczyźni z rosacea mieli wyższe ryzyko wszystkich powyższych współchorobowości w porównaniu z kobietami.

Wśród ograniczeń przeprowadzonej analizy autorzy wymieniają fakt, że w bazie danych National Health Insurance Research brakuje informacji dotyczących odmiany klinicznej choroby oraz jej ciężkości, a także danych laboratoryjnych.

Reasumując, pacjenci z trądzikiem różowatym mają częściej niż osoby zdrowe nadciśnienie tętnicze i dyslipidemię. Rosacea ponadto predysponuje do rozwoju choroby niedokrwiennej serca niezależnie od obecności innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
 
Źródło: http://www.jaad.org/article/S0190-9622(15)01597-2/abstract

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie