Doustne suplementy pomagają w leczeniu odleżyn u pacjentów z niedoborami żywieniowymi

Doustne suplementy pomagają w leczeniu odleżyn u pacjentów z niedoborami żywieniowymi
W Annals of Internal Medicine pojawił się ciekawy artykuł opisujący wyniki badania nad wpływem doustnej suplementacji na gojenie zmian odleżynowych. Stwierdzono, że przyjmowanie preparatów zawierających w swoim składzie dodatek argininy, cynku oraz antyoksydantów skutkowało lepszym gojeniem łagodnych i ciężkich odleżyn. 
Odleżyny są to obszary martwicy, które powstają w wyniku przewlekłego ucisku. Najczęściej rozwijają się nad wyniosłościami kostnymi (okolica krzyżowa, pięty, kostki boczne, krętarze większe) i dotyczą ludzi leżących, ze znacznymi obciążeniami zdrowotnymi. Zmiany mogą być bardzo rozległe i skutkować zakażeniami, które bywają śmiertelne. Leczenie odleżyn stanowi  duże wyzwanie terapeutyczne.

Naukowcy przeprowadzili randomizowane, wieloośrodkowe badanie na 200 pacjentach z odleżynami. Do badania włączono pacjentów niedożywionych, którzy byli w stanie przyjmować preparaty doustnie. Chorych podzielono na dwie grupy.  101 pacjentów otrzymywało preparaty odżywcze wzbogacone w cynk, argininę i antyoksydanty w ilości 400 ml/dobę, pozostali zaś preparat izokaloryczny w tej samej ilości. Czas trwania badania wyniósł 8 tygodni.

Po 8 tygodniach stwierdzono, że w grupie pacjentów otrzymujących preparat wzbogacony gojenie owrzodzeń odleżynowych było znacznie lepsze, co przejawiało się większą redukcją wielkości zmian w porównaniu z grupą kontrolną.

Autorzy wnioskują, że suplementacja preparatami odżywczymi wzbogaconymi w cynk, argininę i antyoksydanty skutkuje lepszym gojeniem zmian odleżynowych.

Źródła:
www.medicalnewstoday.com
www.annals.org

Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie