Kwas acetylosalicylowy opóźnia gojenie przewlekłych ran

Kwas acetylosalicylowy opóźnia gojenie przewlekłych ran
Kwas acetyloasalicylowy oprócz swoich nieocenionych właściwości antyagregacyjnych, powoduje wydłużenie czasu krwawienia oraz ma negatywny wpływ na gojenie się przewlekłych ran. Najnowsze badania, które opublikowano w The Journal of Experimental Medicine, dokładnie opisują wpływ aspiryny na keratynocyty oraz na hamowanie procesów naprawczych w obrębie skóry.
Dokładne poznanie tego zjawiska umożliwi dobór takiej terapii farmakologicznej, która pozwoli przyśpieszyć proces gojenia. Tylko w USA problem przewlekłych ran i owrzodzeń skóry dotyczy około 6,5 mln ludzi. Przewlekłe rany są częstym powikłaniem cukrzycy, ich leczenie stanowi prawdziwe i coraz częstsze wyzwanie z powodu narastającego odsetka pacjentów otyłych i chorych na cukrzycę.

Gojenie ran jest złożonym procesem zależnym od stanu naskórka, przede wszystkim od górnych warstw naskórka bezpośrednio otaczających ranę. Główną rolę odgrywają keratynocyty, biorące udział w ziarninowaniu, a przez to w gojeniu. Jednakże do końca nie wiemy, jak ten proces jest regulowany.

 
Naukowcy z Japonii prowadzili badania nad udziałem cząsteczki 12-HHT oraz jej receptora BLT2 w procesie gojenia. Okazało się, że 12-HHT jest syntetyzowana podczas krzepnięcia krwi w miejscu rany, a receptor BLT2 został znaleziony na powierzchni keratynocytów. Badacze wykazali, że cząsteczka 12-HHT znajduje się w miejscu epitelializacji. Takehiko Yokomizo i wsp. odkryli, że wysokie dawki kwasu acetylosalicylowego, jednego z najpopularniejszych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, opóźniają gojenie się ran przez redukcję ilości cząsteczki 12-HHT.
 
Dalsze badania nad wykorzystaniem agonistów BLT2 i czynników pobudzających wzrost komórek będą prowadzone celem ustalenia nowego, optymalnego leczenia przewlekłych ran u ludzi. To bardzo obiecujące.
 
Źródło: JAMA Dermatology
 
Karolina Kowalczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie