Omówienie prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zranień ostrymi narzędziami stosowanymi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych

Omówienie prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zranień ostrymi narzędziami stosowanymi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
 
Artykuł dotyczy najnowszej legislacji dotyczącej sektora działalności leczniczej, mianowicie prawnej interpretacji wypadków zranień personelu medycznego ostrymi narzędziami podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.
Streszczenie:
Ostre narzędzie jest definiowane jako przedmiot konieczny do wykonywania określonych czynności w ramach opieki zdrowotnej, służący do cięcia i kłucia, mogący spowodować zranienie lub zakażenie. Treści Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku, (obowiązującego aktu prawnego w tej kwestii), dotyczy zasad bezpieczeństwa pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami. Akt ten został opracowany na podstawie norm prawa europejskiego dotyczącego omawianego tematu tj. Dyrektywy Rady Unii Europejskiej, (2010/32/UE), z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU. W artykule zostaną omówione, zinterpretowane i podkreślone zasady prawa wspólnotowego i krajowego w kwestii przeciwdziałania wypadkom zranień ostrymi narzędziami.

Słowa kluczowe:
ostre narzędzia, zranienia, wypadki przy pracy, aspekty prawa, infekcja zapobieganie


Rafał Patryn
Zakład Etyki i Filozofii Człowieka,
Uniwerystetu Medycznego w Lublinie

Pobierz załącznik:
Omówienie prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zranień ostrymi narzędziami stosowanymi podczas świadczeń zdrowotnych Omówienie prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zranień ostrymi narzędziami stosowanymi podczas świadczeń zdrowotnych