Doniesienia na temat skuteczności dupilumabu w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Doniesienia na temat skuteczności dupilumabu w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Firma Sanofi and Regeneron Pharmaceuticals ogłosiła pozytywne wyniki badań klinicznych 2 fazy przeciwciała monoklonalnego blokującego szlaki sygnałowe IL-4 i IL-13 - dupilumabu w terapii umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry (AZS).

Dupilumab jest przeciwciałem monoklonalnym, które przez wiązanie z podjednostką alfa receptora dla interleukiny 4 (IL-4R) moduluje szlaki sygnałowe IL-4 oraz IL-13, uważanych za kluczowe cytokiny w patogenezie chorób atopowych. Wszystkie badane dawki leku spowodowały znaczące zmniejszenie wskaźnika zaawansowania zmian skórnych EASI (Eczema Area and Severity Index).

W badaniu klinicznym fazy 2b przeprowadzono podwójnie zaślepioną, kontrolowaną próbę placebo. Badano pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią atopowego zapalenia skóry. Ogółem badanie trwające 16 tygodni objęło 380 pacjentów, testowano skuteczność leku w 5 dawkach (300 mg co tydzień, 300 mg co 2 tygodnie, 300 mg co miesiąc, 200 mg co 2 tygodnie oraz 100 mg co miesiąc).

Duplimumab okazał się skuteczny przy każdej z zastosowanych dawek. Średnie wartości poprawy w zakresie zmniejszenia wyniku skali EASI wyniosły od 74% wśród pacjentów otrzymujących najwyższą dawkę dupilimumabu do 45% wśród chorych przyjmujących najniższą badaną dawkę. W grupie placebo było to 18% (p<0,001 dla wszystkich dawek).

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi było zapalenie nosa i gardła, reakcje w miejscu wkłucia oraz ból głowy.


Lek. Michał Adamczyk
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Źródło:
www.medicalnewstoday.com