Poprawa łuszczycy paznokci po zastosowaniu apremilastu

Poprawa łuszczycy paznokci po zastosowaniu apremilastu

Zmiany chorobowe aparatu paznokciowego dotyczą około 80-90% chorych z łuszczycą. Wykazują znaczące zróżnicowanie i mogą stanowić istotny defekt kosmetyczny. Kluczowym postępowaniem jest wdrożenie wczesnej i odpowiedniej terapii. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jedynie adalimumab jest zarejestrowanym przez FDA lekiem przeznaczonym do terapii łuszczycowych zmian paznokciowych. Wykazuje silne działanie immunosupresyjne, dlatego poszukuje się bezpieczniejszych alternatyw. Apremilast to inhibitor fosfodiesterazy typu 4 i jest zaaprobowany do stosowania doustnego w przypadku łuszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym i ciężkim oraz w łuszczycowym zapaleniu stawów.

Oak i wsp. opisali wyniki otwartego badania jednoramiennego, przeprowadzonego z udziałem 11 dorosłych pacjentów z łuszczycą (średnio PASI u chorych wynosiło 4.5), u których występowały odpowiednio nasilone zmiany aparatu paznokciowego. Jednym z kryteriów włączenia była wartość zwalidowanego wskaźnika oceny nasilenia zmian paznokciowych, mNAPSI, powyżej 5. Za pierwotny punkt końcowy badania uznano zmianę wartości mNAPSI po 36 tygodniach terapii. Pacjenci przez 52 tygodnie dwa razy na dobę stosowali apremilast w dawce 30 mg. Wykazano, że po upływie 36 tygodni wartość mNAPSI uległa zredukowaniu o 64.1%, natomiast już po 8 tygodniach terapii zaobserwowano miejscową poprawę w postaci zmniejszenia plam olejowych oraz onycholizy. Co więcej, wartość wskaźnika mNAPSI 75 uległa redukcji w 12 tygodniu leczenia. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były nudności, bóle brzucha oraz biegunki.

W podsumowaniu badacze podkreślili wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania apremilastu u pacjentów z łuszczycą paznokci. Równocześnie zwrócili uwagę na konieczność przeprowadzenia badań wieloośrodkowych z udziałem większej liczby uczestników.


Na podstawie:

Oak ASW, Ho-Pham H, Elewski BE. Improvement of 11 patients with nail psoriasis with apremilast: Results of an investigator-initiated open-label study. J Am Acad Dermatol. 2020 Dec;83(6):1830-1832.