Stosowanie inhibitorów pompy protonowej zwiększa ryzyko łysienia plackowatego

Stosowanie inhibitorów pompy protonowej zwiększa ryzyko łysienia plackowatego
Łysienie plackowate (alopecia areata – AA) to często występująca choroba o etiologii autoimmunologicznej. Jej dokładna patogeneza nie została do końca wyjaśniona. Jednakże zwracają uwagę doniesienia dotyczące związku pomiędzy stanem zapalnym, zaburzeniami flory jelitowej i rozwojem AA.
Ponadto istnieją hipotezy odnośnie do pewnych biomarkerów bakteryjnych, wskazujących na istnienie omawianego zaburzenia. Obecnie wiadomo, że przewlekłe stosowanie inhibitorów pompy protonowej (IPP) sprzyja dysbiozie jelitowej. Dlatego niezwykle ciekawe wydają się wyniki zagnieżdżonego badania kliniczno-kontrolnego, przeprowadzonego przez Cheng-Yuan Li i wsp., którego celem było określenie korelacji pomiędzy IPP oraz wystąpieniem łysienia plackowatego.
W tym celu dokonano analizy medycznej bazy danych National Health Insurance Research Database w Tajwanie, poszukując pacjentów stosujących IPP w latach 1998-2013, u których w chwili rozpoczęcia kuracji nie występowały choroby włosów i mieszków włosowych. Natomiast w jej trakcie obserwowano ogniskową utratę włosów, którą dermatolodzy lub reumatolodzy rozpoznawali jako łysienie plackowate. W badaniu wzięło udział łącznie 35 552 uczestników.
Wyniki analizy statystycznej wykazały, że pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol to leki, których stosowanie może się wiązać z rozwojem łysienia plackowatego. Tego związku nie potwierdzono w przypadku omeprazolu.
W podsumowaniu autorzy podkreślili ograniczenia badania  niedoszacowanie wpływu IPP na rozwój AA, wynikający z udziału w badaniu jedynie osób, które były poddane badaniom lekarskim w celu rozpoznania choroby. Co więcej, nie do końca wiadomo, czy pacjenci stosowali leki zgodnie z zaleconym dawkowaniem. Niepewność dotyczyła także bazy National Health Insurance Research Database, z uwagi na jej ograniczony zasięg informacji. Badacze zwrócili uwagę na istotny związek pomiędzy przyjmowaniem IPP oraz występowaniem łysienia plackowatego oraz konieczność dalszych badań, w celu określenia patogenezy tego zjawiska.

Lek. Paulina Szczapanik-Kułak

Na podstawie:
Li C.Y., Dai Y.X., Chang Y.T., Bai Y.M., Tsai, S.J., Chen, T.J., Chen, M.H. Proton pump inhibitors are associated with increased risk of alopecia areata: A nationwide nested case-control study. J Am Acad Dermatol 2020; 83(5): 1460-1462.

Fot. ze zbiorów lek. Michała Adamczyka