Działania niepożądane hydroksychlorochiny w ujęciu dermatologicznym

Działania niepożądane hydroksychlorochiny w ujęciu dermatologicznym
Hydroksychlorochina jest lekiem stosowanym w leczeniu malarii oraz niektórych innych chorób zapalnych. W ostatnim czasie lek ten zyskał szczególną uwagę badaczy z uwagi na potencjalne korzyści w leczeniu COVID-19. Jednakże obecnie przypuszcza się, że stosowanie hydroksychlorochiny nie pomaga osobom chorującym z powodu zakażenia nowym ludzkim koronawirusem SARS-CoV-2.
Sharma i wsp. dokonali przeglądu systematycznego dostępnych doniesień w celu sprecyzowania skórnych działań niepożądanych omawianego leku. W sumie zakwalifikowano 94 artykuły, w których opisano 689 powikłań dermatologicznych. Pacjenci otrzymywali hydroksychlorochinę z powodu chorób reumatologicznych lub autoimmunologicznych, głównie tocznia rumieniowatego (72% przypadków) oraz reumatoidalnego zapalenia stawów (14%). Zakres kumulacyjnych dawek leku, które wiązały się z występowaniem działań niepożądanych, był bardzo szeroki - od 3 do 2500 g. Do najczęstszych należały: zmiany skórne polekowe lub osutki (358 przypadków), przebarwienia (116), świąd (62), ostra uogólniona osutka krostkowa (27), zespół Stevensa-Johnsona i zespół toksycznej nekrolizy naskórka (26), utrata włosów (12), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (11).
W posumowaniu autorzy podkreślili, że hydroksychlorochina to dość dobrze tolerowany przez pacjentów lek. Jednakże z jej stosowaniem, co w szczególności dotyczy pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, może się wiązać rozwój istotnych komplikacji w obrębie skóry, włosów, paznokci.

Lek. Paulina Szczepanik-Kułak

 

Na podstawie:

Sharma AN, Mesinkovska NA, Paravar T. Characterizing the adverse dermatologic effects of hydroxychloroquine: A systematic review. J Am Acad Dermatol. 2020;83(2):563-578.

Fot.: Pixabay