Dermatologia Praktyczna, 2/2017

 • Ocena kliniczna wybranych emolientów w pielęgnacji suchej skóry
 • Dziedziczne neuropatie czuciowe i autonomiczne – patogeneza, klinika i leczenie. Część I: typy I i III
 • Objawy dermatologiczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część II: Choroby bakteryjne oraz grzybicze
 • Trądzik różowaty – różne oblicza popularnej dermatozy zapalnej
 • Mikrobiota w patogenezie stanu zapalnego w atopowym zapaleniu skóry
 • Olbrzymi nabyty włókniakorogowiec palców – opis przypadku
 • Rak płaskonabłonkowy w przebiegu przewlekłego owrzodzenia na podłożu obumierania tłuszczowatego
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Podstawy prawne udzielenia świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 1/2017

 • Interleukina 17 w patogenezie łuszczycy i łuszczycowego zapalenia stawów
 • Rola kwasu salicylowego w dermatologii
 • Łysienie bliznowaciejące
 • Mastocytozy skóry u dzieci
 • Podstawy badania kapilaroskopowego w praktyce dermatologicznej
 • Badanie kapilaroskopowe u pacjentki z twardziną układową – opis przypadku
 • Pęcherzyca bujająca typu Neumanna – opis przypadku
 • Sprawozdanie z X Konferencji Edukacyjnej „Andrzejki Dermatologiczne 2016”
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Zgoda na wykonanie świadczenia zdrowotnego. Rodzaje zgody, ich zakres i zastosowanie

 

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 6/2016

 • Krostkowica dłoni i podeszew – trudności diagnostyczne
 • Zespół Nicolau – niepożądana reakcja polekowa
 • Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część II: Leczenie światłem
 • Choroby włosów u dzieci
 • Atopowe zapalenie skóry – dermatoza predysponująca do wyprysku opryszczkowego
 • Podejrzenie zespołu Sweeta – trudności diagnostyczne
 • Niewydolność nerek i niedokrwistość u chorego na łuszczycę leczonego przewlekle przez 17 lat metotreksatem – opis przypadku
 • Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stowarzyszenia Dermatologów Wojskowych
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
 • Recepta w praktyce

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 5/2016

 • Ocena skuteczności preparatów z linii Cetaphil w pielęgnacji skóry w przebiegu chorób łojotokowych
 • Choroby pęcherzowe w ujęciu holistycznym
 • Aktualne wytyczne dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Część I: Choroby wirusowe 
 • Livedo waskulopatia
 • Zastosowanie metod aparaturowych w terapii rozstępów
 • Scleredema diabeticorum u pacjenta chorującego na cukrzycę typu 2 – opis przypadku
 • Związek zabiegów kriolipolizy z wystąpieniem liszaja twardzinowego – opis przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 •  Postępowanie z pacjentem zakaźnym w świetle prawa medycznego

 

 

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 4/2016

 • Nieinterwencyjne badanie porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia trądziku pospolitego doustną izotretynoiną (lekiem Aknenormin) w dawce 0,5 mg/kg m.c. vs. 0,7 mg/kg m.c
 • Świerzb – problem wciąż aktualny?
 • Niefarmakologiczne metody redukcji zmian trądzikowych. Część I: Peelingi chemiczne 
 • Choroby skóry wywołane skojarzonym działaniem światła, związków fototoksycznych i fotoalergicznych
 • Choroba Hailey-Hailey – przegląd nowych opcji terapeutycznych 
 • Preparaty jednoskładnikowe w leczeniu trądziku zwykłego 
 • Terapia fotodynamiczna światłem dziennym przy użyciu aminolewulinianu metylu w kremie jest skuteczna i prawie bezbolesna w leczeniu rogowacenia słonecznego: kontrolowane, randomizowane, pojedynczo zaślepione badanie III fazy w Europie
 • Choroba Kyrlego – opis przypadku 
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
 • Wpływ ocen HTA na wydawane decyzje administracyjne o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 3/2016

 • Ocena skuteczności emolientów z linii Cetaphil w leczeniu suchości skóry
 • Helicobacter pylori w dermatologii. Część II: Choroby skóry mediowane immunologicznie 
 • Zastosowanie cyklopiroksu w leczeniu grzybic powierzchownych 
 • Różnicowanie osutek w przebiegu chorób zakaźnych wieku dziecięcego i innych chorób wirusowych
 • Laser ekscymerowy 308 nm w leczeniu bielactwa – studium trzech przypadków klinicznych 
 • Opis przypadku łuszczycy pospolitej u sióstr – domniemana rola czynników genetycznych, zakaźnych oraz stresu w powstawaniu choroby 
 • Sprawozdanie z XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego we Wrocławiu 
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi 
 • Reklama w gabinecie lekarskim

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 2/2016

 • Helicobacter pylori w dermatologii. Część I: Choroby autoimmunologiczne
 • Aktualności w leczeniu łysienia plackowatego
 • Charakterystyka spektrum klinicznego skórnego zapalenia naczyń
 • Zespół policystycznych jajników – problem interdyscyplinarny
 • Postępy w terapii czerniaków skóry w 2015 roku
 • Biologiczne leki biopodobne (biosymilary) w dermatologii – szansa na lepszą dostępność leczenia
 • Gruźlica rozpływna skóry – trudności diagnostyczne
 • Guz Malherbe’a – opis dwóch przypadków
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Prawno-etyczne uwarunkowania roli i powinności lekarza podczas prowadzenia badań naukowych

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 1/2016

 • Analiza stanu psychicznego pacjentów z łuszczycą plackowatą w odniesieniu do ciężkości choroby
 • Profilaktyka owrzodzeń goleni w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej w okresie C4
 • Atopowe zapalenie skóry typu niemowlęcego z punktu widzenia pediatry i dermatologa
 • Zmiany alergiczne w obrębie owłosionej skóry głowy
 • Kłykciny płaskie u 16-letniego pacjenta – opis przypadku
 • Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu róży nowotworowej piersi – opis przypadku
 • Oczny pemfigoid błon śluzowych – aspekty diagnostyczno-terapeutyczne dwuspecjalistycznego zagadnienia
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • E-zwolnienia lekarskie

 

Cena: 22.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 6/2015

 • Ocena powikłań pooperacyjnych po biopsji węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry
 • Trądzik w chorobach ogólnoustrojowych. Część II. Zespoły nieendokrynne i złożone
 • Zmiany skórne u chorych z cukrzycą
 • Skuteczność terapii ustekinumabem u pacjentów leczonych wcześniej lekami biologicznymi
 • Grzybice u dzieci – co nowego?
 • Ocena skuteczności kremu pielęgnacyjnego zawierającego kwas azelainowy i laktobionowy u chorych z trądzikiem
 • Kompleksowe podejście do pacjenta z rakami skóry w gabinecie dermatochirurgicznym
 • Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Edukacyjnej Andrzejki Dermatologiczne
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem. Cz. II

Cena: 16.80 PLN

Dermatologia Praktyczna, 5/2015

 • Zależności między obiektywnymi i subiektywnymi wskaźnikami nasilenia łuszczycy pospolitej. Część II: Kobiety
 • Ocena stężenia w surowicy wybranych cytokin rodziny IL-17 u pacjentów z bielactwem nabytym
 • Laser ekscymerowy 308 nm – nowy wymiar światłolecznictwa w dermatologii
 • Trądzik w chorobach ogólnoustrojowych. Część I. Zaburzenia endokrynologiczne
 • Czy grzyby mogą leczyć?
 • Nietypowy obraz grzybicy odzwierzęcej wywołanej przez Trichophyton verrucosum
 • Przypadek współistnienia keratopapilloma z mięczakiem zakaźnym – trudności diagnostyczne i leczenie
 • Powierzchowna piodermia ziarniniakowa współistniejąca z zakażeniem HCV – opis przypadku
 • Sprawozdanie z warsztatów naukowo-szkoleniowych: Bez krawata. Rozmowy o chorobach skóry
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Powinności etyczne i obowiązki prawne wykonywania zawodu lekarza. Postępowanie z pacjentem. Cz. I.

 

Cena: 16.80 PLN