Dermatologia Praktyczna, 1/2023

 1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia a zmiany skórne
  Katarzyna Borowska, Andrzej Rubaj
 2. Rak z komórek Merkla
  Monika Dudzisz-Śledź, Piotr Rutkowski
 3. Oleogel i Celugel. Nowe podłoża stosowane w leczeniu chorób skóry owłosionej głowy
  Katarzyna Jóźwicka, Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 4. Choroba Schamberga – opis przypadku
  Agata Szczecina, Katarzyna Chyl-Surdacka, Adam Borzęcki
 5. Przewlekłe zapalenie najądrza i jądra oraz wrzody moszny – możliwości
  Igor Feszak, Piotr Brzeziński
 6. Nabłoniak wapniejący Malherbe’a (pilomatrixoma) u 5-letniego chłopca. Opis przypadku
  Hubert Arasiewicz, Michał Dec, Barbara Szpyrka
 7. Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  Mirosława Kuchciak-Brancewicz
 8. Aktualności naukowe
  Paulina Szczepanik-Kułak
 9. Sprawozdanie z 19. Międzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii, Gdynia
  Elżbieta Grubska-Suchanek, Roman J. Nowicki
 10. Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
  Sylwia Kiełbasa
 11. Warto przeczytać
 12. Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 4/2022

 1. Franciszek Seneczko, Michał Seneczko: Cynk i choroby skóry. Część 4. Wybrane choroby związane z żywieniowym niedoborem cynku
 2. Paulina Szczepanik-Kułak, Dorota Krasowska: Zespół czerwonej moszny
 3. Mirosława Kuchciak-Brancewicz: Ospa wietrzna
 4. Anna Pogorzelska-Antkowiak: Rola dermoskopii, dermoskopii większych powiększeń i mikroskopii konfokalnej in vivo w rozpoznaniu nawrotu raka podstawnokomórkowego.
 5. Julia Domurad-Falenta, Małgorzata Budzyńska, Arleta Grabowska: Paradoksalne działanie inhibitorów Il-17 w indukcji nieswoistych zapaleń jelit na przykładzie opisu przypadku pacjenta z łuszczycą leczonego sekukinumabem.
 6. Hubert Arasiewicz, Anna Martyna, Michał Dec, Barbara Szpyrka: Wrodzone zgrubienie paznokci typu 1 (zespół Jadassohna-Lewandowsky’ego) – opis przypadku rzadkiej genodermatozy i przegląd literatury.
 7. Mirosława Kuchciak-Brancewicz: Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi.
 8. Paulina Szczepanik-Kułak: Aktualności naukowe.
 9. Sylwia Kiełbasa: Zgoda pacjenta – wybrane problemy prawne.
 10. Warto przeczytać.
 11. Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 3/2022

 • Franciszek Seneczko, Michał Seneczko: Cynk i choroby skóry. Część 3. Łysienie plackowate
 • Paulina Szczepanik-Kułak: Zaburzenia snu u pacjentów z łuszczycą
 • Mirosława Kuchciak-Brancewicz: Linijna IgA dermatoza u dzieci
 • Piotr Brzeziński, Ali Mezaghcha: Aplasia cutis congenita – opis przypadku i przegląd literatury
 • Karolina Zarańska, Grażyna Wąsik: Skuteczne leczenie wyprysku opryszczkowatego w przebiegu infekcji wirusem HSV
  u pacjenta z AZS. Opis przypadku  
 • Hubert Arasiewicz, Barbara Szpyrka, Lilianna Leśniak-Jakubiec, Anna Adamczyk-Wich, Ewa Jaroch, Małgorzata Olejniczak: Diagnostyka różnicowa łupieżu azbestowego na podstawie przypadku w populacji dziecięcej
 • Mirosława Kuchciak-Brancewicz: Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Paulina Szczepanik-Kułak: Aktualności naukowe
 • Sylwia Kiełbasa: Egzekucja obowiązku szczepień ochronnych
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny - Dermatologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 2/2022

 • Cynk i choroby skóry. Część 2. Choroby związane z dysregulacją transporterów cynku
 • Zastosowanie laseroterapii w bielactwie
 • Brodawczak naskórkowy leczony laserem CO2
 • Kiedy użycie mikroskopu konfokalnego in vivo staje się koniecznością? Rola mikroskopu w diagnostyce różnicowej wczesnych postaci wybranych, złośliwych nowotworów skóry
 • Wszawica głowowa
 • Notalgia paresthetica – dobra odpowiedź na miejscowy, kombinowany preparat ibuprofenu z mentolem - opis przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Aktualności naukowe
 • Wolność sumienia pacjenta podczas pobytu w szpitalu
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 1/2022

 • Zastosowanie podchlorynu sodu w leczeniu wspomagającym atopowego zapalenia skóry
 • Cynk i choroby skóry. Część 1. Choroby genetyczne spowodowane mutacjami genów transporterów cynku
 • Nużyca – obraz kliniczny, rozpoznanie oraz możliwości terapeutyczne
 • Oleogel i Celugel – nowe podłoża w polskiej recepturze aptecznej
 • Zaburzenia psychiczne i zachowania samobójcze u pacjentów z trądzikiem pospolitym w trakcie stosowania izotretynoiny
 • Alergia krzyżowa na składniki filtrów przeciwsłonecznych i ketoprofen – opis przypadku
 • Powikłania po zabiegach mezoterapii – opis przypadku i przegląd literatury
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Aktualności naukowe
 • Niepożądane odczyny poszczepienne z perspektywy prawnej
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 4/2021

 • Mukormykoza – współinfekcja u chorych z COVID-19
 • Powikłania skórne szczepienia przeciw COVID-19
 • Świerzb – „stara” choroba, nowe możliwości leczenia
 • Atopowe zapalenie skóry typu niemowlęcego postrzegane przez pryzmat fizyki – dlaczego tak ważne jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka pierwotna? Cztery cechy wczesnego rozpoznania
 • Atopowe zapalenie skóry – korzyści ze stosowania terapii proaktywnej
 • Klasyczny liszaj płaski mieszkowy: cechy kliniczne, trichoskopowe i histopatologiczne na przykładzie zmian skórnych u 54-letniej pacjentki
 • Podostra reakcja skórna w postaci rumienia wielopostaciowego po podaniu dożylnym infliksymabu – studium przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Aktualności naukowe
 • Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 3/2021

 • Objawy skórne u chorych z COVID-19
 • Ciężkie skórne reakcje niepożądane związane ze stosowaniem leków ‒ etiopatogeneza, cechy kliniczne i leczenie. Część 4. Uogólniona pęcherzowa utrwalona wysypka polekowa (GBFDE)
 • Przerost gruczołów łojowych
 • Świerzb i jego odrębności w wieku niemowlęcym i u dzieci starszych
 • Olbrzymie kłykciny kończyste zlokalizowane w okolicy pozagenitalnej. Opis przypadku i przegląd leczenia
 • Znamię „halo”. Ciekawe czy niepokojące? Opis przypadku
 • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
 • Aktualności naukowe
 • Rozkład objawów choroby w czasie u pacjenta z COVID-19. Czy szczepienie przeciwko grypie sezonowej ma wpływ na przebieg infekcji SARS-CoV-2?
 • Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Dermatologia Praktyczna

Cena: 27.00 PLN

Dermatologia Praktyczna, 2/2021

 • Ciężkie skórne reakcje niepożądane zwiazane ze stosowaniem leków – etiopatogeneza, cechy kliniczne i leczenie. Cz. 2. Zespół nadwrażliwości polekowej (DiHS)/reakcja na lek z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS)
 • Ciężkie skórne reakcje niepożądane zwiazane ze stosowaniem leków – etiopatogeneza, cechy kliniczne i leczenie. Cz. 3. Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP)
 • Zastosowanie metforminy w terapii trądziku pospolitego u pacjentek z zespołem policystycznych jajników
 • Znaczenie mikroskopii konfokalnej in vivo w codziennej praktyce deramtoonkologa
 • Trądzik izolowany w znamieniu Beckera u 17-letniego chłopca – rzadka dermatoza
 • Pułapki dermatologii – atypowy nowotwór Spitz. Szara strefa w dermatologii – czerniak czy jednak nie?
 • Pytania do specjalisty – dermatologia dziecięca
 • Aktualności naukowe
 • Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rozdzinie
 • Warto przeczytać
 • Progam Edukacyjny

Cena: 27.00 PLN