Dermatologia Praktyczna, 3/2015

  • Dermatozy występujące na skórze powiek u dzieci w różnych okresach rozwojowych – leczenie. Część II 
  • Zastosowanie taniny w terapii wspomagającej wybranych chorób skóry
  • Polifenole w dermatologii. Część 1. Fotoprotekcja i inhibicja fotokancerogenezy
  • Współczesne trendy w diagnostyce i leczeniu kłykcin kończystych
  • Polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS)
  • Itrakonazol: podsumowanie wieloletnich doświadczeń
  • Rola witaminy D w dermatologii
  • Pachowa postać choroby Pageta – opis przypadku
  • Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi
  • Prawo lekarza do odstąpienia od wykonywania czynności zawodowych. Klauzula sumienia

 

Wersja drukowana:

Cena: 16.80 PLN

Wersja eBook:

Cena: 16.80 PLN

Dermatozy występujące na skórze powiek u dzieci w różnych okresach rozwojowych – leczenie. Część II

Dermatoses occurring on the skin of the eyelids of children at different times in development – treatment. Part II

Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Aleksandra Kańtoch, Oksana Dorosz, Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Andrzej Kaszuba

 

Zastosowanie taniny w terapii wspomagającej wybranych chorób skóry

The use of tannin as an adjuvant therapy in selected skin diseases

Wioletta Barańska-Rybak

 

Polifenole w dermatologii. Część 1. Fotoprotekcja i inhibicja fotokancerogenezy

Polyphenols in dermatology. Part 1. Skin photoprotection and inhibition photocancerogenesis

Franciszek Seneczko

 

Współczesne trendy w diagnostyce i leczeniu kłykcin kończystych

Current trends in the diagnostics and treatment of genital warts

Radomir Reszke, Adam Reich

 

Polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS)

Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)

Katarzyna Tabara, Magdalena Oszukowska, Anna Elżbieta Szewczyk, Agnieszka Wojciechowska, Wojciech Bienias, Andrzej Kaszuba

 

Itrakonazol: podsumowanie wieloletnich doświadczeń

Itraconazole: an update

Marta Wojciechowska-Zdrojowy, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Jacek Szepietowski

 

 

Rola witaminy D w dermatologii

The role of vitamin D in dermatology

Joanna Czuwara

 

 

Pachowa postać choroby Pageta – opis przypadku

Extramammary Paget’s disease of the axilla – case raport

Dariusz Staszek

 

Dermatologia dziecięca – pytania i odpowiedzi

Mirosława Kuchciak-Brancewicz

 

Prawo lekarza do odstąpienia od wykonywania czynności zawodowych. Klauzula sumienia

Rafał Patryn

Dermatozy występujące na skórze powiek u dzieci w różnych okresach rozwojowych – leczenie. Część II
Dermatoses occurring on the skin of the eyelids of children at different times in development – treatment. Part II
Mirosława Kuchciak-Brancewicz, Aleksandra Kańtoch, Oksana Dorosz, Katarzyna Kaszuba-Bartkowiak, Andrzej Kaszuba
 
Streszczenie
Powieka to ruchomy, umięśniony fałd skórny okrywający i chroniący oko. Reguluje dopływ światła do oka i pełni funkcję estetyczną. Nieprawidłowości w zakresie działania powiek są na ogół przedmiotem badań okulistów, zaś stanami chorobowymi dotyczącymi skóry powiek zajmują się dermatolodzy. Tylko sprawne funkcjonowanie powiek zapewnia komfort naszym oczom i prawidłowe działanie narządu wzroku, dlatego tak ważne jest to, by utrzymać powieki w odpowiedniej kondycji. W artykule przedstawiono dermatozy zlokalizowane na skórze powiek (te występujące często i te rzadsze) oraz ich leczenie u dzieci w różnych okresach rozwojowych.
Słowa kluczowe: dzieci, dermatozy skóry powiek, objawy kliniczne, leczenie, profilaktyka
 
 
Zastosowanie taniny w terapii wspomagającej wybranych chorób skóry
The use of tannin as an adjuvant therapy in selected skin diseases
Wioletta Barańska-Rybak
 
Streszczenie
Syntetyczne taniny są stosowane w terapii uzupełniającej chorób skóry przebiegających ze świądem, stanem zapalnym i wysiękiem. W leczeniu wykorzystywana jest ich aktywność przeciwdrobnoustrojowa, przeciwzapalna i przeciwświądowa. Ze względu na potwierdzoną badaniami skuteczność i wysoki profil bezpieczeństwa szczególnie chętnie wykorzystywane są w leczeniu zmian zapalnych skóry, takich jak atopowe zapalenie skóry, pieluszkowe zapalenie skóry, inne formy wyprysku, oraz w zmianach wysiękowych, np. w przypadku opryszczki, ospy wietrznej czy półpaśca. Z uwagi na brak wchłaniania systemowego mogą być bezpiecznie aplikowane na duże obszary skóry, niezależnie od wieku (od 1. dnia życia), lokalizacji zmian i stanu skóry.
Słowa kluczowe: tanina syntetyczna, bezpieczeństwo, leczenie, wskazania terapeutyczne
 
 
 
Polifenole w dermatologii. Część 1. Fotoprotekcja i inhibicja fotokancerogenezy
Polyphenols in dermatology. Part 1. Skin photoprotection and inhibition photocancerogenesis
Franciszek Seneczko
Streszczenie
Skóra człowieka jest w naturalny sposób przewlekle eksponowana na promieniowanie UV, którego działanie indukuje wiele zmian na poziomach molekularnym, komórkowym i tkankowym. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne, zwłaszcza w paśmie UVB, ale także UVA, może wywoływać u ludzi liczne skutki negatywne, takie jak rumień, przebarwienia, fotostarzenie skóry, stany przedrakowe i raki. W ostatnim czasie zwraca się uwagę na rolę ochronną naturalnych składników roślinnych. Licznymi badaniami objęto polifenole, w szczególności związki należące do klasy flawonoidów, kwasów fenolowych, alkoholi fenolowych, stilbenów i lignanów. W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa tematycznego.
Słowa kluczowe: polifenole, flawonoidy, katechiny, antocyjany, izoflawony, kwasy fenolowe, stilbeny, lignany, fotoprotekcja, antyoksydanty, chemoprewencja, promieniowanie UV
 
 
Współczesne trendy w diagnostyce i leczeniu kłykcin kończystych
Current trends in the diagnostics and treatment of genital warts
Radomir Reszke, Adam Reich
Streszczenie
Schorzenia przenoszone drogą płciową towarzyszą ludzkości od wieków. Zalicza się do nich m.in. kłykciny kończyste (brodawki płciowe), które występują u ok. 1% osób aktywnych seksualnie. Za ich powstawanie odpowiedzialne jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), zwłaszcza typami 6 i 11. Typowa morfologia zmian obejmuje uszypułowane twory o brodawkowatej powierzchni, występujące zwłaszcza w okolicy sromu u kobiet, natomiast u mężczyzn na prąciu. Nierzadką lokalizacją jest również okolica okołoodbytnicza. Metody terapeutyczne stosowane w przypadku brodawek płciowych przez pacjenta obejmują miejscową aplikację podofilotoksyny, imikwimodu, sinekatechin oraz wodorotlenku potasu. Do metod stosowanych przez personel medyczny zalicza się kriochirurgię, aplikację kwasu trójchlorooctowego, wycięcie chirurgiczne, wyłyżeczkowanie oraz laseroterapię. Mimo skutecznego leczenia kłykciny często mają tendencję do nawrotów. Szeroko zatem powinna być rekomendowana profilaktyka za pomocą szczepionki skierowanej przeciwko typom 6, 11, 16, 18 HPV oraz poprzez stosowanie prezerwatyw. Kłykciny kończyste stanowią nadal aktualne wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne i znaczący problem socjoekonomiczny.
Słowa kluczowe: kłykciny kończyste, brodawki płciowe, terapia
 
 
 
Polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS)
Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)
Katarzyna Tabara, Magdalena Oszukowska, Anna Elżbieta Szewczyk, Agnieszka Wojciechowska, Wojciech Bienias, Andrzej Kaszuba
Streszczenie
DRESS to jeden z kilku terminów używanych dla określenia ciężkiej idiosynkratycznej reakcji polekowej, którą charakteryzuje obecność gorączki, osutki, limfadenopatii, eozynofilii i/lub innych zaburzeń leukocytarnych oraz zaburzeń funkcji narządów wewnętrznych. Wśród leków najczęściej powodujących wystąpienie objawów należy wymienić aromatyczne leki przeciwdrgawkowe, allopurinol, sulfonamidy, leki antyretrowirusowe (abakawir i newirapinę) i minocyklinę. Etiopatogeneza zespołu nie jest do końca wyjaśniona, podejrzewa się kombinację czynników farmakokinetycznych z akumulacją metabolitów leków, reaktywację wirusów z rodziny opryszczki oraz predyspozycję genetyczną związaną z allelami HLA. Podstawą leczenia jest zaprzestanie przyjmowania podejrzewanego leku. Zaleca się przedłużoną terapię doustnymi kortykosteroidami, a w opornych i zagrażających życiu przypadkach także immunoglobulinami oraz walgancyklowirem.
Słowa kluczowe: DRESS, DIHS, polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi, zespół nadwrażliwości indukowany lekami, ciężkie skórne reakcje związane ze stosowaniem leków
 
Itrakonazol: podsumowanie wieloletnich doświadczeń
Itraconazole: an update
Marta Wojciechowska-Zdrojowy, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Jacek Szepietowski
Streszczenie
Itrakonazol jest lekiem przeciwgrzybiczym należącym do pochodnych triazolowych III generacji o działaniu grzybostatycznym. Mechanizm działania itrakonazolu opiera się na hamowaniu syntezy ergosterolu w błonie komórkowej grzybów. Jest to preparat charakteryzujący się dobrą farmakokinetyką, dobrze wchłania się po podaniu doustnym, jest substancją rozpuszczalną w tłuszczach, a więc charakteryzującą się wysoką lipofilnością. Itrakonazol jest lekiem o ugruntowanej pozycji w leczeniu zakażeń grzybiczych. Swoim spektrum działania obejmuje dermatofity, drożdżaki i grzyby pleśniowe, a terapię tym preparatem uznaje się za wysoce skuteczną i bezpieczną. Wśród wskazań do zastosowania itrakonazolu wymienia się więc grzybice dermatofitowe skóry gładkiej, owłosionej oraz paznokci, kandydozy, grzybice układowe, łupież pstry czy łojotokowe zapalenie skóry. Wybitne powinowactwo do keratyny, szerokie spektrum działania oraz specyficzna kinetyka leku wpływają na szerokie zastosowanie tego preparatu oraz możliwość zastosowania terapii pulsowej. Lek jest dobrze tolerowany przez pacjentów, a objawy uboczne, głównie zaburzenia żołądkowo-jelitowe, stanowią nieznaczny problem w trakcie terapii. Wydaje się zatem, że itrakonazol jest nieodzownym preparatem przeciwgrzybiczym w codziennej praktyce klinicznej.
Słowa kluczowe: itrakonazol, zakażenia grzybicze, terapia pulsowa, leczenie
 
Rola witaminy D w dermatologii
The role of vitamin D in dermatology
Joanna Czuwara
Streszczenie
Niedobór witaminy D to jeden z aktualnych tematów w medycynie. Prawidłowy poziom witaminy D zapewnia właściwe działanie układu immunologicznego, układu naczyniowo-krążeniowego, reguluje poziom glikemii, zapobiega chorobom autoimmunologicznym i autozapalnym czy demencji. Niedobór witaminy D występuje u tych, którzy chronią się przed słońcem, u osób starszych, osób z fotonadwrażliwością, otyłością lub zaburzeniami wchłaniania tłuszczów oraz u osób zamieszkujących szerokość geograficzną, na której jest położona Polska. W opracowaniu przedstawiono rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego na temat dziennego zapotrzebowania na witaminę D. W dermatologii wiele chorób wiąże się z obniżonym stężeniem witaminy D. Należą do nich m.in. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka przewlekła, łysienie plackowate, choroby tkanki łącznej, ropnie mnogie pach i pachwin. Uzupełnienie witaminy D w niektórych z tych chorób, jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, pokrzywka przewlekła, przekłada się na ich łagodniejszy przebieg i skuteczniejszą odpowiedź terapeutyczną. Zastosowanie tak prostej metody, jaką jest doustne przyjmowanie witaminy D3, która jest prewitaminą D dostępną w diecie i suplementach witaminowych, w celu prewencji rozwoju lub złagodzenia objawów chorób autoimmunizacyjnych i autozapalnych, jest bardzo istotne z medycznego i dermatologicznego punktu widzenia.
Słowa kluczowe: witamina D, suplementacja witaminy D, niedobór witaminy D, choroby skóry związane z niedoborem witaminy D
 
Pachowa postać choroby Pageta – opis przypadku
Extramammary Paget’s disease of the axilla – case raport
Streszczenie
Pozasutkowa postać choroby Pageta to rzadko występujący rak gruczołowy, pierwotnie pochodzący z gruczołów apokrynowych lub szerzący się w przebiegu raków jelita grubego, gruczołu krokowego i innych. Dotychczas w literaturze opisano niespełna 30 przypadków tej choroby w lokalizacji pachowej, w większości w populacji japońskiej. Przedstawiam przypadek 73-letniej kobiety rasy kaukaskiej z pachową postacią choroby Pageta.
Słowa kluczowe: pozasutkowa postać choroby Pageta, pacha