Przegląd Pediatryczny, 3/2023

 • Standardy postępowania w diagnostyce genetycznej pediatrycznych guzów litych
 • Diagnostyka i leczenie niedoboru żelaza oraz niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci i młodzieży. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
 • Postępowanie w hipertriglicerydemii u dzieci z ALL/NHL – rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Późnych Powikłań po Leczeniu Przeciwnowotworowym Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Krwiotwórcze komórki macierzyste krwi pępowinowej – stan wiedzy w 2023 roku
 • Zapalenie oskrzelików u dzieci
 • Plejotropowe działanie karbocysteiny w infekcjach wirusowych

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2023

 • Wnętrostwo – postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
 • Zalecenia dotyczące zachowania płodności u dziewcząt leczonych z powodu choroby nowotworowej
 • Etiopatogeneza i wzorce antybiotykooporności u dzieci z ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek, hospitalizowanych w latach 2020-2022 – obserwacje własne
 • Czynniki i mechanizmy molekularne wywołujące oporność wielolekową u uropatogennej Escherichia coli
 • Zakażenie ludzkim parechowirusem (HPeV) – na podstawie opisu trzech przypadków
 • Zatrucie propafenonem u 12-letniej pacjentki – przypadek kliniczny
 • Trudności diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta z kardiomiopatią przerostową zawężającą
 • Trichobezoar – a rare, chronic and persistent disease with ineffective causal treatment

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2023

 • Dziecięcy zespół suchego oka jako narastający problem zdrowotny z analizą trudności diagnostycznych i terapeutycznych
 • Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego – od rozpoznania do leczenia
 • Bóle kostne w wieku rozwojowym
 • Trudności i wyzwania w leczeniu krzywicy hipofosfatemicznej u niespełna 10-letniej dziewczynki – opis przypadku
 • Mieszana choroba tkanki łącznej u dzieci – trudności diagnostyczne
 • Otyłość u nastolatków – powikłania pojawiają się już w dzieciństwie
 • Uszkodzenie mięśnia sercowego jako powikłanie kwasicy ketonowej w przebiegu ostrej dekompensacji cukrzycy typu 1
 • Martwicze zapalenie płuc u dotychczas zdrowego dziecka

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2022

 • Zalecenia dotyczące zachowania płodności u chłopców leczonych z powodu choroby nowotworowej
 • Projekt ECHO Autism jako odpowiedź na rosnącą potrzebę włączenia pediatrów i lekarzy rodzinnych w kompleksową opiekę nad osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Pediatryczny zespół antyfosfolipidowy – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
 • Wykorzystanie immunoterapii w onkologii dziecięcej
 • Zasady wprowadzania zgłębnika nosowo żołądkowego i nosowo-jelitowego w żywieniu dojelitowym u dzieci
 • Status infekcji wirusem Epsteina-Barr u onkologicznych pacjentów pediatrycznych leczonych w latach 2017-2021
 • Ataksja Friedreicha. Opis przypadku
 • Twardzina miejscowa (morphea) u 14-letniej dziewczynki z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2022

 • Rekomendacje dotyczące szczepień przeciwko meningokokom dzieci i osób dorosłych
 • Zasady uzupełniania szczepień ochronnych uchodźców wojennych z Ukrainy
 • Epidemiologia i diagnostyka celiakii u pacjentów z cukrzycą typu 1
 • Aspekty kliniczne współwystępowania cukrzycy typu 1 i celiakii
 • Interwencje chirurgiczne w przebiegu inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci z chorobami nowotworowymi
 • Newborns born to SARS-CoV-2-positive mothers: a single institutional experience
 • Analiza pierwszej pomocy u dzieci poszkodowanych z powodu oparzenia
 • Zatrucie paracetamolem w populacji pediatrycznej – opisy przypadków i repetytorium zasad postępowania
 • Neuroborelioza w świetle aktualnych wytycznych na podstawie przypadku pacjenta z obustronnym porażeniem nerwu twarzowego oraz zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 2/2022

 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego w Polsce
 • Stanowisko polskich ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności składników obecnych w środkach medycznych używanych podczas ząbkowania dziecka
 • Gorączka – znany objaw w nowym świetle 
 • Wybrane aspekty opieki nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie z niewydolnością oddechową i ekstremalnie niską urodzeniową masą ciała
 • Zapalenie naczyń związane z IgA (plamica Schönleina-Henocha) u dzieci – diagnostyka i leczenie 
 • Pacjent z wszczepionym stymulatorem serca w praktyce pediatrycznej
 • Twarz adenoidalna jako czynnik ryzyka występowania zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu (OBPS) u dzieci
 • Współwystępowanie zespołu ataksja-teleangiektazja i nowotworu układu limfoidalnego – trudności diagnostyczne i terapeutyczne: opis trzech przypadków
 • Zaburzenia karmienia i wzrastania u dziecka z dysmorfią jako jeden z objawów rodzinnego występowania zespołu Noonan

 

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 1/2022

 • Zaktualizowane zasady profilaktyki, diagnostyki i leczenia COVID-19 u dzieci w Polsce. Zalecenia dla pediatrów oraz lekarzy medycyny rodzinnej (18.02.2022)
 • Rekomendacje dotyczące szczepienia dzieci po przebytym wieloukładowym zespole zapalnym powiązanym z COVID-19
 • Praktyczne aspekty terapii CAR-T u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B w Polsce – rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Postępowanie u dzieci i młodzieży z hemofilią A lub B: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Modele organizacyjne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły: propozycje pediatrycznego zespołu ekspertów Narodowej Strategii Onkologicznej
 • Alergia i zaburzenia emocjonalne w populacji pediatrycznej – analiza potencjalnych związków przyczynowo-skutkowych
 • Wykorzystanie koncepcji SPoRT w specyficznej fizjoterapii pacjentów ze skoliozą idiopatyczną – przegląd zakresu
 • Zaburzenie funkcji wątroby u dzieci zakażonych wirusem Epsteina-Barr
 • Charakterystyka kliniczna dzieci z limfohistiocytozą hemofagocytarną
 • Zespół Plummera-Vinsona jako rzadka przyczyna przewlekłej niedokrwistości i dysfagii w wieku rozwojowym. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
 • Zespół ponownego odżywienia – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 4/2021

 • Zalecenia Konsultantów krajowych w sprawie szczepień przeciwko SARS-CoV-2 u dzieci z chorobami nowotworowymi lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
 • Leczenie wodobrzusza u dzieci z marskością wątroby
 • Błahe i poważne przyczyny konsultacji kardiologicznych u dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19. Wybrane problemy
 • Rola profilaktyki przed- i poekspozycyjnej zakażeń wirusem wścieklizny u dzieci
 • Endometrioza jako przyczyna bólu podbrzusza i bolesnego miesiączkowania u dziewczynek
 • Suplementacja witaminy K u noworodków
 • Analiza wybranych czynników ryzyka oparzenia u dzieci
 • Ocena seroprewalencji i czynników ryzyka występowania zakażenia Toxocara spp. wśród dzieci w trakcie leczenia onkologicznego
 • Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u niemowlęcia – diagnostyka różnicowa na podstawie przypadku
 • Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorom NMDA u 13-letniej pacjentki – studium przypadku
 • Zespół Beckwitha-Wiedemanna – trudności diagnostyczne u dzieci urodzonych przedwcześnie i z ciąży bliźniaczej

Cena: 30.00 PLN

Przegląd Pediatryczny, 3/2021

 • Ambroksol – właściwości farmakologiczne i zastosowanie kliniczne u dzieci
 • Choroba Menkesa: symptomatologia, diagnostyka i możliwości terapeutyczne. Opracowanie na podstawie przeglądu aktualnej literatury i doświadczeń własnych ośrodka szczecińskiego
 • Ostra niewydolność wątroby u noworodka w przebiegu ciążowej alloimmunizacyjnej choroby wątroby i hemochromatozy noworodkowej
 • Dysplazja włóknista kości w wieku rozwojowym – diagnostyka i leczenie z zastosowaniem bisfofonianów
 • Zastosowanie mikromacierzy zmienności pojedynczego nukleotydu w diagnostyce ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
 • Comparison of occurrence of acute lymphoblastic leukemia in children in districts of Lubelski Region
 • Analiza przyczyn, objawów klinicznych i leczenia sepsy u dzieci w rożnych grupach wieku
 • Zapobieganie krwawieniom do stawów u pacjenta z hemofilią A powikłaną inhibitorem przez włączenie profilaktyki aPCC
 • Zapalenie płuc o etiologii Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna izolowanego bólu w klatce piersiowej u 6-letniego chłopca

Cena: 30.00 PLN