Stosowanie suplementów ziołowych przez pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami skóry

Stosowanie suplementów ziołowych przez pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami skóry
Medycyna alternatywna cieszy się niegasnącą popularnością, chociaż płynące z niej korzyści zdrowotne nie zawsze mają potwierdzenie w badaniach naukowych. Niektóre z preparatów ziołowych, otrzymywanych między innymi z alg (Spirulina platensis, Chlorella), jeżówki, lucerny, sinic (Aphanizomenon flos-aquae), wykazują działanie immunostymulujące, modulujące funkcjonowanie układu odpornościowego. Wydaje się, że stosowanie ich przez pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi może być ryzykowne.
To ciekawe zagadnienie podjęli badacze z Pensylwanii. Ravishankar i wsp. przeprowadzili jednoośrodkowe badanie kliniczno-kontrolne, w którym próbowali ocenić częstość stosowania suplementów ziołowych zawierających w składzie wyciągi z alg, jeżówki, sinic i lucerny, przez dorosłych pacjentów z zapaleniem skórno-mięśniowym (dermatomyositis, DM), skórną postacią tocznia rumieniowatego (cutaneous lupus erythematosus, CLE) i autoimmunologiczną chorobą pęcherzową (autoimmune blistering disease, AIBD) oraz zdrowych kontroli bez rozpoznanej choroby autoimmunologicznej. Do badania włączono czterystu pięćdziesięciu pacjentów, w tym 158 z DM, 122 z CLE, 31 z AIBD oraz 139 zdrowych kontroli). Stosowanie CAM odnotowano u 19,6% pacjentów z DM, 5,7% z CLE, 6,5% AIBD i 5,0% osób z grupy kontrolnej. Spośród wszystkich suplementów, wyciąg ze spiruliny był stosowany najczęściej (14,6% pacjentów z DM, 4,1% osób z CLE, 0% z AIBD i 4,3% zdrowych kontroli). Nieco rzadziej w grupie chorych z DM przyjmowano wyciąg z alg Chlorella (7,6%). Co ciekawe, chorzy z DM w porównaniu do osób zdrowych, istotnie częściej stosowali preparaty ziołowe o właściwościach immunostymulujących. Natomiast takiej zależności nie wykazano dla CLE oraz AIBD.
Badacze podkreślili, że uzyskane wyniki wskazują na preparaty ziołowe o działaniu immunostymulującym są stosowane przez pacjentów z rozpoznanymi chorobami autoimmunologicznymi, przy czym najczęściej, spośród badanej populacji, przez chorych z DM. Ponadto, największą częstość stosowania odnotowano dla spiruliny. Jednakże na podstawie rezultatów badania trudno określić, czy przyjmowane preparaty ze spiruliną mają znaczenie dla przebiegu DM, zwłaszcza w aspekcie zaostrzeń i remisji choroby, co przekłada się na konieczność przeprowadzenia dalszych badań, uwzględniających te zagadnienia. Autorzy zasugerowali, że klinicyści powinni pytać o stosowanie suplementów przez pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami skóry i oceniać ich potencjalny wpływ na przebieg kliniczny i samopoczucie.
 
Lek. Paulina Szczepanik-Kułak
 
Na podstawie:
Ravishankar A, Bax CE, Grinnell M, Yan D, Concha JS, Pappas-Taffer L, Shields BE, Dany M, Clark AK, Feng R, Okawa J, Werth VP. Frequency of immunostimulatory herbal supplement use among patients with autoimmune skin disease. J Am Acad Dermatol. 2022 Nov;87(5):1093-1095.

Fot. Pixabay