Prof. Mansur Rahnama – prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Prof. Mansur RahnamaProf. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo–Twarzowej. Wyboru dokonano podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 22 stycznia br. Do zmian doszło także w całym zarządzie Towarzystwa, które dotychczas działało pod nazwą: Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej.
Fot. z archiwum redakcji