Akademia Czerniaka 2018

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej zaprasza do udziału w V Edycji Akademii Czerniaka. Na spotkaniach zostaną omówione możliwe w Polsce, najbardziej aktualne drogi leczenia i zalecane terapie czerniaka i innych nowotworów skóry. Uczestnicy będą również dyskutować o skutecznej profilaktyce, standardach PTChO oraz sprawdzonych metodach leczenia powikłań. Będzie można dowiedzieć się również, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy lekarzami różnych specjalności, skutkująca uzyskaniem optymalnych efektów terapeutycznych.
Spotkania są przeznaczone dla onkologów, chirurgów onkologów, dermatologów, radiologów, chirurgów oraz lekarzy innych specjalności, zainteresowanych nowotworami skóry. Wyróżnia je interaktywna formuła, umożliwiająca szybką wymianę informacji, sprawdzanie wiedzy w trakcie wykładów oraz żywą, merytoryczną dyskusję. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 24 lutego 2018 roku.

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.instytutpwn.pl/konferencja/czerniak/.
poprzedni artykuł