Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

W dniach 23-24 czerwca 2017 roku w Gdyni odbędzie się IX Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD pod hasłem „Dermatologia Estetyczna – nauka czy rzemiosło”.
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. Waldemar Placek i prof. Andrzej Kaszuba
 
Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy: Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Patronat: Sekcja Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego